kaitlyn-baker-422999-unsplash.jpg

Prisstrategi

Med över två decenniers erfarenhet av att utforma och implementera pristrategier förstår vi den avgörande roll som prissättning spelar för att förbättra företagets affärsresultat och långsiktiga lönsamhet.

Vi hjälper dig att utveckla en prisstrategi som präglas av ett utifrån och in perspektiv som överensstämmer med dina kunders behov och preferenser. Det säkerställer en prissättning som genererar värde och övergripande affärsresultat.

Det är viktigt att alla inblandade i prissättning och försäljning förstår och stöder företagets prisstrategi. Många av våra kunder har en pristrategi som har utvecklats över tid, saknar konsekvens och ett tydligt definierat syfte. Dessa ”utvecklade” pristrategier lider ofta av bristande dokumentation och sammanhang, vilket resulterar i en bristande överensstämmelse med företagets övergripande affärsmål.

PriceGain-44-scaled.jpg
Banner-1.png

Vi utvecklar prisstrategier som består av 6 grundläggande komponenter, vilka utgör en omfattande och väl fungerande pristrategi. Om du är intresserad av att fördjupa dig i hur dessa komponenter bidrar till en framgångsrik pristrategi, kan du läsa vårt blogginlägg om ämnet här.

Genom vår väletablerade metodik och resultatdrivna tillvägagångssätt åstadkommer våra prisprojekt en betydande avkastning på investeringen. Vi säkerställer långvariga förbättringar av våra kunders affärsresultat och lönsamhet genom att tillhandahålla dem moderna prissättningsverktyg och kunskap.

PriceGain-24-scaled.jpg