PriceGain-9-scaled.jpg

Om oss

PriceGain är ett managementkonsultbolag som hjälper företag, såväl inom B2B som B2C, att öka sitt affärsresultat genom att förbättra sin prissättning. Genom vår hjälp förbättrar våra klienter sin lönsamhet med minst 2- 4 procentenheter. Beroende på utgångspunkt och typ av projekt är potentialen ofta mer än så. Vi hjälper våra klienter att vidareutveckla sina prisstrategier baserat på flera olika faktorer, som t.ex.: affärsmål för företaget på lång och kort sikt, affärsmodell, konkurrenssituation, distributionskanaler, värdekedja, kvalitet, och viktigast av allt – deras kunders upplevda värde och betal-ningsvilja. PriceGain grundades 2003.

Vi har utvecklat våra egna metoder och tekniker för att kunna utvärdera undersökningsinformation från sälj och data för att därefter kunna fastställa kunders villighet att betala. I enlighet med våra metoder så hjälper vi även till med att utveckla anpassade mjukvaruprogram och jobbprocedurer som låter våra kunder att upprätthålla optimerade priser på egen hand utan ytterligare konsulthjälp från PriceGain.

PriceGains klientbas spänner från stora multinationella företag till små och mellanstora företag.

Hos PriceGain arbetar ett team av analytiker och forskare med olika bakgrund inom management, ekonomi, statistik, IT, retail och channel sales. Teamet har erfarenhet inom prissättning i en mängd olika branscher. PriceGain har analytiker och andra resurser tillgängliga för prisprojekt över hela världen.