20180905-_EFS0457.jpg

Om oss

PriceGain är ett konsultbolag som hjälper B2B och B2C-företag att använda prissättning för att maximera vinst. Vi hjälper våra kunder att utveckla nya prisstrategier baserat på flera olika faktorer, som t.ex.: konkurrens på marknaden, mål för företaget på lång och kort sikt, tillverkning, leverans och marknadsföringskostnader, kvalité, och viktigast av allt – dina kunders villighet att betala.

Vi har utvecklat våra egna metoder och tekniker för att kunna utvärdera undersökningsinformation från sälj och data för att därefter kunna fastställa kunders villighet att betala. I enlighet med våra metoder så hjälper vi även till med att utveckla anpassade mjukvaruprogram och jobbprocedurer som låter våra kunder att upprätthålla optimerade priser på egen hand utan ytterligare konsulthjälp från PriceGain.

PriceGain har kunder från väldigt stora multinationella företag men även små och mellanstora företag.

PriceGain anställer ett team av analytiker och forskare med olika bakgrund inom management, ekonomi, statistik, IT, retail och channel sales. Teamet har erfarenhet inom prissättning I en mängd olika industrier, från food retailing till mjukvaror. PriceGain har analytiker och andra resurser tillgängliga för prisprojekt över hela världen.