Home/Utbildning/Whitepaper

Whitepaper: Hur ökar du lönsamheten på bästa sätt?

Studier av företag över hela världen visar att förändringar av priset är den åtgärd som ger bäst effekt på lönsamheten, både på kort och lång sikt. Trots det väljer de flesta kniven och skär kostnader eller plöjer ned stora summor i försäljnings- och marknadsföringsåtgärder för att öka omsättningen. Uråldriga prissättningsmetoder, branschpraxis och en obefogad rädsla att stöta bort kunder är några av orsakerna till att relativt få företag arbetar aktivt med prissättningen. Men med rätt metoder och kundkunskap kan alla företag förbättra lönsamheten med smartare prissättning.

Läs mer om hur du förbättrar lönsamheten på bästa sätt genom att ladda ned vårt whitepaper om olika lönsamhetsåtgärder:

 

Whitepaper: Hur får du bättre betalt för dina produkter?

De flesta företag upplever att de inte får tillräckligt betalt för sina produkter eller tjänster och att det är svårt eller till och med omöjligt att höja priserna på grund av konkurrensen. Men med rätt strategi och metodik går priset alltid att förändra för att nå ökad lönsamhet, oavsett bransch. En ny prismodell kan även innebära att du sänker priset på huvuderbjudandet, men höjer det för kompletterande produkter och tjänster med låg priselasticitet och hög betalningsvilja.

Läs mer om hur du bättre betalt för dina produkter eller tjänster genom att ladda ned vårt whitepaper om olika prisstrategier:

 

Whitepaper: Vilken prisstrategi passar ditt företag?

Att utforma och införa en ny prisstrategi kräver analyser och genomlysningar av marknad och processer samt metoder och verktyg som säkerställer framgångsrika resultat. Men varje företags prissättningsproblem och behov är unika och kräver olika angreppssätt och lösningar för bästa resultat. Lösningen beror bland annat på hur erbjudande, målgrupp, bransch, kanalstruktur och processer ser ut.

Läs mer om vilken lösning och prisstrategi som bäst passar ditt företag genom att ladda ned vårt whitepaper om olika prisstrategier:

 

Whitepaper: Skapa ett framgångsrikt prisprojekt

För att säkerställa ett framgångsrikt prisutvecklingsprojekt måste till att börja med vissa nyckelpersoner vara engagerade i projektet. Det krävs även god förståelse och engagemang för den nya strategin i hela säljorganisationen och ofta strukturella förändringar av säljarbete och marknadsföring. Här får du en checklista på allt du bör tänka på för att skapa ett framgångsrikt prisutvecklingsprojekt.

Läs mer om hur du säkerställer ett framgångsrikt prisutvecklingsprojekt genom att ladda ned vårt whitepaper och checklista för effektiva och träffsäkra projekt:

 

Whitepaper: Skapa beslutsunderlag för prisutvecklingsprojekt

För att skapa förståelse och engagemang hos ledningsgrupp, styrelse och andra nyckelpersoner för ett prisutvecklingsprojekt behöver du ta fram kalkyler och referenser som visar potentialen i projektet. Vi har utvecklat en enkel mall i detta dokument som du kan följa. Här kan du också se hur andra företag, som genomfört framgångsrika projekt, har ställt upp sina investeringskalkyler.

Läs mer om hur du skapar beslutsunderlag för prisutvecklingsprojekt genom att ladda ned vårt whitepaper med investeringsmall och olika branschexempel:

 

PriceGain lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer, företag eller organisationer. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och så kallade cookies på sajten här >>

 

Hur går du vidare?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att skapa ett bra beslutsunderlag med investeringskalkyl och referenser.

Ring 08 792 06 65 eller mejla oss och boka in ett möte så får du hjälp att komma vidare.