Home/Utbildning/Strategic Pricing Training

Förbättra lönsamhet, marknadsandelar och konkurrenskraft

Detta interaktiva utbildningsprogram är anpassat för erfarna beslutsfattare i tvärfunktionella positioner och arbetsgrupper. Kursen utförs normalt i kundens verksamhet för att möjliggöra öppna diskussioner kring alternativa prismodeller och potentiella effekter på verksamheten, marknadsandelar och lönsamhet. Vi kan skräddarsy programmet för att uppfylla särskilda mål och krav. Nedanstående kursexempel visar hur programmet kan anpassas för ett större företag.

Vad lär du dig?

På kursen lär du dig:

 • Att öka lönsamheten utan att introducera nya produkter eller göra ytterligare investeringar i marknadsföring.
 • Att paketera om dina erbjudanden för att uppnå högre bruttovinst.
 • Att öka kundernas acceptans för dina prisnivåer.
 • Hur du konkurrerar effektivt med prisreduceringar utan att försämra marknadspositionen.

Dag 1 – Förmiddag

Grundläggande prisstrategi

 • Varför strategisk prissättning är det mest effektiva verktyget för lönsamhetsförbättringar.
 • Stärk konkurrenskraften genom utvecklad och kundbaserad prissättning.
 • Vilket är ditt företags nästa steg i utvecklingen av prissättningen?
 • När och varför ger säljare bort stora delar av intäkterna?
 • Brukar dina säljare köpslå med sig själva?
 • Är kunderna verkligen så priskänsliga som säljarna tror?
 • Vilka är de vanligaste misstagen kring prissättning och hur kan du undvika dem?
 • Eskalerande rabatter och hur du får kontroll.
 • Lärorika exempel på framgångsrika införanden av strategisk prissättning.

Övningar: Prissimuleringar i spelform där du får utveckla och utvärdera prisaktioner som svarar på marknadsförändringar inom olika produktsegment med varierande priselasticitet och vinstmarginaler.

Nyckelkunskap: Den grundläggande logiken och psykologin bakom strategisk prissättning och hur den påverkar affärsresultaten.

Dag 1 – Eftermiddag

Utveckla din prisstrategi

 • Identifiera dina nyckelkunder och förstå vilka prismodeller som gör dem lönsamma.
 • Definiera dina primära och sekundära erbjudanden i tre steg.
 • Omstrukturera ditt erbjudande i två enkla steg.
 • Modularisera/ompaketera ditt erbjudande så att det uppfyller särskilda kundbehov.
 • Erbjud en mer flexibel prisstruktur.
 • Prisdifferentiering för nya kunderbjudanden: introducera nya prismodeller för nya kunder med syfte att förbättra konkurrenskraften.

Övningar: Praktiskt genomförande av verkliga omstruktureringar och prisdifferentieringar.

Nyckelkunskap: Hur du utvecklar en prisstrategi som stärker företagets konkurrenskraft och samtidigt uppfyller eller överträffar marknadens förväntningar.

Dag 2 – Förmiddag

Taktisk prissättning

Identifiera taktiska möjligheter i ditt företag som med minimala insatser kan att förbättra lönsamheten på bara tre månader. Lär dig en trestegsmetod som hjälper dig att identifiera och utvärdera taktiska möjligheter.

Övningar: Identifiera tre taktiska möjligheter och utvärdera deras lönsamhetspotential för företaget.

Nyckelkunskap: Hur du identifierar och utvärderar rätt taktisk prissättning som leder till högre lönsamhet på kort tid.

Dag 2 – Eftermiddag

 • Implementering av prisstrategi och taktiska åtgärder
 • Proaktiv konkurrentprissättning: Hur du skapar realistiska scenarier som förutser konkurrenternas agerande och motaktioner till ditt företags förändrade prissättning.
 • Hur du ökar marknadsandelarna med hjälp av ny prissättning utan att starta priskrig.
 • De mest effektiva säljverktygen.
 • Hur du skapar kraftfulla och effektiva interna och externa prisbudskap.

Övningar: Utveckla en plan för införande av taktiska åtgärder och simulera företagets agerande vid tre olika konkurrentscenarier.

Nyckelkunskap: Du lär dig de viktigaste framgångsfaktorerna vid införande av prisändringar i verksamheten och hur du bäst anpassar och korrigerar prisstrategin efter förändrade beteenden hos konkurrenter och kunder.