Home/Utbildning/Pricing Workshops

Inspirera företagets beslutsfattare och medarbetare att bli mer proaktiva och mer effektiva i arbetet med att utveckla prissättningen för att öka lönsamheten. Våra Pricing Workshops är ett utmärkt sätt att hjälpa ditt team att bekanta sig med teorierna samt de senaste kunskaperna och metoderna bakom strategisk prissättning.

Våra Pricing Workshops erbjuder ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att få företagsledning och säljchefer att börja tänka i nya banor kring prissättning, vilket leder till smartare prisbeslut och högre lönsamhet.

Lär av våra framgångar och misstag

Under workshopen använder vi verkliga affärscase för att förklara metodiken bakom och effekterna av strategisk och kundbaserad prissättning, som till exempel vinst- och marknadstillväxt. Casen är våra egna där vi varit engagerade i utveckling, införande och uppföljning av nya prisstrategier hos flera företag i olika branscher. Du kommer att få djupa insikter, nya aha-upplevelser och ett batteri av nya idéer kring prissättning som du kan omvandla till affärsnytta direkt efter workshopen. Vi skräddarsyr workshopen efter ditt företags behov och egenskaper samt dina önskemål.

En Pricing Workshop är utformad för att hjälpa högsta ledningen att förstå modern och utvecklad prissättning, hur en effektiv och framgångsrik prisstrategi skapas och hur resultaten av olika prisbeslut mäts och följs upp på bästa sätt.

Lägg grunden på en dag för framgångsrik utveckling av prisstrategier

Workshopen pågår under en heldag. Vi kan anpassa innehållet efter ditt företags särskilda utmaningar. Dagen avslutas med en idésession där deltagarna får till uppgift att fundera på vilka prisförbättringar som kan införas snabbast i verksamheten och vilka som ger goda resultat på kort tid. Många av våra kunder kan utveckla och införa flera av dessa idéer omedelbart efter en workshop och utan våra konsulters hjälp.