Home/Tjänster/Property Price Optimization – Prisoptimering

Med tjänsten Property Price Optimization kan bostadsbolag optimera sin lönsamhet och prissättning av bostadsrätter. Varje parameter i ett köpbeslut vägs in och metoden kan generera en ökning av omsättningen med 5-20% vid nyproduktion av bostadsrättsfastigheter.

De flesta bostadsbolag har idag etablerade processer och avancerade modeller för att sätta rätt priser vid säljstart. Faktorer som produktionskostnader, konkurrenternas priser, försäljningsstatistik och potentiella kunders uppfattning om prisläget tas med i prisberäkningen. Trots detta riskerar många att gå miste om stora intäkter.

Sälj smart med rätt pris

Med en begränsad kunskap om och hänsyn till kundernas betalningsvilja vid tidpunkten för försäljningen finns det en risk att bostadsrätterna säljs till dem som köper först, istället för till dem som har högst betalningsvilja. Varje bostadsprojekt är unikt och vänder sig till en viss målgrupp. Brist på kunskap om vad som adderar värde för potentiella köpare kan leda till att viktiga värdehöjande faktorer, som bostadsbolaget kan ta bra betalt för, försummas.

Felprissättning kan också tvinga ett bostadsbolag att justera ned priset på svårsålda objekt. Detta kan oroa marknaden samt göra kunder och spekulanter osäkra och påverka varumärket negativt. Felaktigt prissatta bostadsrätter, där andra valalternativ och inbördes relationer och värderingar mellan objekten inte beaktats, kan leda till att attraktiva lägenheter säljs för billigt vid säljstart samtidigt som mindre attraktiva objekt måste säljas med förlust.

Property Price Optimization är en tjänst och en metodik som ger dig möjlighet att uppnå maximal lönsamhet för varje kvadratmeter i ditt kommande bostadsprojekt.

Optimala priser för varje lägenhet beräknas

Ett Property Price Optimization-projekt genomförs vanligen under ca 4-6 veckor. Projekttiden beror på bostadsprojektets omfattning, komplexitet och tillgänglig information. Projektet startar alltid med en insamling av data kring bostadsprojektet, historisk säljdata samt en analys av marknaden, konkurrenssituationen och målgruppen. Därefter mäts efterfrågan vid olika prisnivåer, genom en kvantitativ undersökning, där potentiella köpare med olika förutsättningar, omvärlds- och livssituationer ställs inför olika realistiska valalternativ.

För att kunna optimera priserna utifrån köparnas betalningsvilja, konkurrerande alternativ i samma område och ditt bolags affärsmål, utvecklas ett anpassat prisoptimeringsverktyg, baserat på vår unika optimeringsmodell och din verksamhets egenskaper och förutsättningar. Tillsammans med nyckelpersoner i verksamheten beräknar vi optimala priser genom att simulera olika marknadssituationer och scenarier.

Property Price Optimization resulterar i optimala priser för varje lägenhet och kvadratmeteryta i hela bostadsprojektet. Metoden, som kan generera en omsättningsökning med upp till 20 %, resulterar i att varje enskild lägenhet får ett optimalt pris som minimerar kannibaliseringen mellan de olika lägenheterna.

I denna förenklade och tydliga grafiska modell får du en bra överblick av problemsituationen och kan se hur metoden fungerar >>

Öka omsättningen med upp till 20 % för ett enskilt bostadsprojekt

En prisoptimering av nyproducerade bostadsrätter ger normalt en omsättningsförbättring på mellan 5–20 %. Den här sortens analys är också till stor nytta vid framtagandet av investeringskalkyler och beslutsunderlag inför ett byggbeslut.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi hjälper bostads- och fastighetsbolag att förbättra prissättningen och öka lönsamheten. Klicka på Kontakta mig-knappen eller skicka ett mejl till profit@pricegain.com och lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig inom kort.