Home/Tjänster/Prisstrategi

Prissättning är det absolut viktigaste och effektivaste verktyg en beslutsfattare har för att förbättra företagets lönsamhet. Därför är det oerhört viktigt att ha en konkurrenskraftig prismodell och att alla som är involverade i prissättningen eller som säljer företagets varor och tjänster förstår och stöder den övergripande prisstrategin.

PriceGain kan hjälpa dig att utveckla en tydlig prisstrategi som förbättrar lönsamhet, ökar eller försvarar era marknadsandelar och höjer omsättningen.

Många företag har en prisstrategi som utvecklas successivt över tiden, men som inte är baserad på fakta, moderna teorier eller som har ett starkt och medvetet fokus. Sådana egenutvecklade och framväxta prisstrategier är ofta odokumenterade och saknar en tydlig koppling till företagets övergripande affärsmål.

Under våra förstudier får vi ofta höra att det finns en strukturerad prisprocess på företaget eftersom ”vi sätter ju priser som vi alltid har gjort”. Enligt vår erfarenhet betyder det att företaget i praktiken saknar en genomtänkt prisstrategi och att den inte är kopplad till affärsmål, marknadsbeteende, försäljningsdata eller kundernas betalningsvilja. Hos företag som saknar en bra prismodell är förbättrings- och lönsamhetspotentialen ofta mycket stor vid införande av en modern och väl utvecklad prisstrategi.

Kontakta oss om du känner igen dig i ovanstående beskrivning och vill veta hur verksamheten och era resultat kan förbättras med en genomtänkt, tydligt kommunicerad och enhetlig prisstrategi. Klicka på Ring mig-knappen eller skicka ett mejl till profit@pricegain.com och lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig inom kort.