Home/Tjänster/Pricing for Profit Estimate

Företagens ledning och ägare fokuserar oftast på effektivitetsåtgärder och kostnadsreduktion i strävan efter högre lönsamhet. Få vet att utvecklad prissättning kan ge samma eller till och med bättre lönsamhetseffekt. Med vår tjänst Pricing for Profit Estimate kan du ta reda på vilken lösning som är bäst för ditt företag: kostnadsreduktion eller strategisk prissättning.

Kan din verksamhet förbättra lönsamheten genom utvecklad prissättning? Var finns intäktsläckagen i prisprocessen och hur stor är förbättringspotentialen vid en förändring av prismodellen? Det här är några av de frågor som du får svar på i ett Pricing for Profit Estimate-projekt.

Syfte och mål

Projektets syfte är att ta reda på om det skulle löna sig för ett företag att utveckla sin prissättning. Målet är att lokalisera vilka prissättningsområden som kan utvecklas och hur mycket dessa förbättringar kan öka lönsamheten.

Pricing for Profit Estimate är primärt en tjänst anpassad för företagsledningar, styrelser och investerare. Lösningen levererar underlag som visar var förbättringsområdena finns och hur stor potentialen för utvecklad prissättning är. För investerare är denna information mycket användbar när beslut om nya investeringar ska fattas. För styrelser och företagsledningar hjälper underlaget dem att ta beslut om de ska skära kostnader, öka försäljningen eller förändra prissättningen för att nå lönsamhetsmålen.

Hur gör vi?

Ett Pricing for Profit Estimate-projekt tar mellan två till tre veckor. Vi börjar med att samla information om nuvarande affärs- och prisstrategi, kundsegmentering, marknadserbjudandets innehåll och struktur, konkurrens, organisation, uppföljningsprocesser och värdekedjans utseende.

Informationen inhämtas genom analyser av transaktions- och kostnadsdata samt djupintervjuer med nyckelpersoner i företaget. Syftet med intervjuerna är att identifiera vilka huvudområden som behöver utvecklas och vilka utmaningarna är vid ett införande av ett prisförbättringsprogram.

I sista steget jämför vi resultaten av våra analyser med olika utfall från liknande projekt för att se hur andra företag har förbättrat sina affärsresultat genom att införa rekommenderade lösningar.

Vilka resultat kan du förvänta dig?

Pricing for Profit Estimate ger dig i huvudsak svar på tre avgörande frågeställningar: lönsamhetspotentialen av ett prisprojekt, huvudområden för förbättring och vilka utmaningar ett införande innebär.

Resultaten av undersökningen är tänkt som beslutsunderlag för investerare som planerar förvärv eller som underlag för styrelser och företagsledningar inför beslut om vidareutveckling av prisstrategier.

Kontakta oss om du vill veta hur verksamheten och era resultat kan förbättras med en ny och bättre utvecklad prisstrategi. Klicka på Ring mig-knappen eller skicka ett mejl till profit@pricegain.com och lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig inom kort.