Home/Tjänster/Prisoptimering

Prisoptimering ringar in de priser som optimerar verksamhetens resultat. Tjänsten bygger på en matematisk analys- och beräkningsmodell som använder historiska data och kundernas köpbeteenden.

Både B2B- ocb B2C-verksamheter samt företag som säljer via två- eller trestegsdistribution kan använda sig av Prisoptimering.

Prisoptimering ökar verksamhetens lönsamhet och ger dig bland annat svar på nedanstående frågeställningar:

  1. Hur ska vi prissätta våra produkter och tjänster för att maximera vinsten?
  2. Hur stora blir våra marknadsandelar vid olika prisnivåer?
  3. Vad kostar det oss i minskade vinster att köpa större marknadsandelar?
  4. Hur påverkas vår omsättning och våra marknadsandelar när konkurrenterna ändrar sina priser?

Med Prisoptimering får du en strukturerad metod och verktyg för att alltid sätta rätt priser på företagets hela sortiment, i alla kanaler, idag och i imorgon. Det innebär att du kommer att kunna agera och justera priserna snabbt vid förändringar på marknaden för att förhindra lönsamhetstapp.

Tjänsten är en utmärkt lösning för företag med:

  • Stora transaktionsvolymer.
  • Bra historiskt dataunderlag.

Många företag sätter sina priser utan att ha tillräcklig information om hur de nya priserna påverkar bruttovinsten, omsättningen eller marknadsandelarna. Med andra ord är det magkänslan som styr prisbesluten och inte fakta.

Optimera vinsten, omsättningen och marknadsandelarna

Målsättningen med Prisoptimering är att identifiera de optimala priserna utifrån verksamhetens affärsmål. Till exempel, om det primära affärsmålet är att öka vinsten så hittar vi rätt priser som leder till maximal vinst.

Om du istället vill öka marknadsandelarna så hjälper vi dig att komma fram till vilken prisnivå som ger optimal marknadstillväxt med minimal negativ påverkan på lönsamheten. Vår processmodell förbättrar affärsresultaten genom en tydlig förståelse för den inbördes relationen mellan marknadsandelar, omsättning, bruttovinst samt din och konkurrenternas prissättning.

Simulera olika marknadssituationer med Prisoptimering

Ett Prisoptimeringsprojekt startar med att mäta förändringen i efterfrågan vid olika prisnivåer. Vi använder conjoint-analyser, ofta i kombination med analyser av historisk säljdata, för att mäta detta. Utifrån resultaten av dessa analyser utvecklar vi sedan ett anpassat Prisoptimeringsverktyg, baserat på vår unika optimeringsmodell och din verksamhets egenskaper och förutsättningar.

Prisoptimeringsverktyget innehåller formler som tar hänsyn till relationen mellan priser, kostnader, omsättning och vinst. Tillsammans med nyckelpersoner i verksamheten beräknar vi optimala priser genom att simulera olika marknadssituationer/scenarier, kopplat till er befintliga affärsstrategi och marknadsposition. I uppdraget ingår att vi lär de ansvariga för prissättningen att använda verktyget på rätt sätt så att ni alltid kan arbeta effektivt med prisoptimering och snabbt justera priserna när marknadssituationen förändras.

Kontakta oss om du vill veta hur verksamheten och era resultat kan förbättras med hjälp av prisoptimering. Klicka på Ring mig-knappen eller skicka ett mejl till profit@pricegain.com och lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig inom kort.

Läs mer

Läs Göran Skugges blogginlägg om varför prisoptimering är så viktigt och varför analysmetoden Conjoint Analysis inte alltid räcker och bör kompletteras med ett Prisoptimeringsverktyg:  Why is PriceOptimization necessary? Isn’t Conjoint Analysis enough?