Home/Tjänster/Metoder & verktyg

Vi använder oss av moderna och beprövade metoder och verktyg för att utveckla effektivare och mer lönsam prissättning hos våra kunder. Inom flera behovsområden, där det saknas bra etablerade verktyg, har vi utvecklat egna lösningar. Exempel på en egenutvecklad lösning är MaxValueGain för optimal prissättning av hotellrum.

Läs mer om de metoder och verktyg som vi använder: