Home/Tjänster/Channel Price Optimization

Tjänsten Channel Price Optimization ger dig möjlighet att maximera lönsamheten genom hela värdekedjan, med en hållbar prismodell, för alla parter och i alla säljkanaler. Den metod som vi hjälper dig att införa bygger till stor del på prestationsbaserad prissättning, vilket är den optimala kanalprisstrategin för företag med många säljkanaler och kanalpartners. Strategin leder till ökad lönsamhet, bättre försäljning, nöjdare slutkunder och ett starkare varumärke.

Producenter, grossister och återförsäljare har idag betydligt större försäljningsutmaningar och mer komplexa sälj- och distributionskanaler jämfört med tiden före den digitala revolutionen. Upplever du att förändringarna på marknaden resulterat i ökade kostnader, en mer svårnavigerad kanalstruktur, hårdare konkurrens, pressade marginaler, minskad kundnöjdhet och att värdet i ert varumärke urholkas? Problemet kan vara utdaterade affärs- och prismodeller.

Lönsamhet i alla kanaler över hela värdekedjan med rätt prismodell

När sälj- och kommunikationskanalerna växer snabbt i omfattning och komplexitet är det viktigare än någonsin att ha en modell som håller ihop prissättningen i samtliga kanaler och som maximerar lönsamheten för varje kanal, part och marknad. Utan en gemensam och samverkande prisstruktur uppstår annars konflikter mellan olika kanalstrategier och mellan prissättningen i de traditionella kanalerna och e-handeln.

En hållbar pris- och lönsamhetsutveckling över hela värdekedjan kräver en utvecklad, konsekvent och gemensam prismodell, med en tydlig rabatt- och incitamentsstruktur, som håller samman prissättningen i samtliga kanaler.

PriceGain har lång erfarenhet av att utveckla strategier och metoder för prissättning samt har genomfört en rad olika projekt inom industrin och distributionsleden.

Ett prisutvecklingsprojekt för optimal kanalprissättning adresserar bland annat upp frågeställningar som:

  • Hur säkerställs att slutkundspriset i samtliga kanaler reflekterar och värnar om varumärkets värde?
  • Hur bör e-handelspriserna relatera till prissättningen i övriga försäljningskanaler för att inte skapa kanalkonflikter?
  • Hur skapas rätt incitamentsstruktur för ett effektivt och värdeskapande samarbete genom hela värdekedjan?

Lönsamhetsförbättringar på upp till 20 %

En prisoptimering för kanalprissättning ger normalt en lönsamhetsförbättring på mellan 5–20 %. Den här sortens analys är också till stor nytta vid framtagandet av investeringskalkyler och beslutsunderlag inför expansionsplaner och omstrukturering av kanalstrategi.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi hjälpa dig och ditt företag att förbättra kanalprissättningen och öka lönsamheten. Skicka ett mejl till profit@pricegain.com och lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig inom kort.