Home/Tjänster
100%

Fokus på prissättning och intäktsoptimering

Att skapa och införa rätt prisstrategi är det mest effektiva sättet att förbättra lönsamheten på. Effekten är omedelbar och de positiva resultaten kan förändra företagets hela finansiella situation inom loppet av några få månader. Därför har vi 100 % fokus på prissättning och intäktsoptimering i allt vi gör.

Våra lösningar är oftast kundanpassade men bygger på ett antal standardiserade tjänster. Vi brukar vanligtvis starta upp ett utvecklingsprojekt med en diskussion kring dessa tjänster, workshops och utbildningar tillsammans med kunden för att skapa den mest effektiva lösningen för uppdraget.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster och utbildningar:

  • Opportunity Assessment: Genom att identifiera nyckelområden där små förändringar i prissättningen ger stora lönsamhetslyft kan vi skapa omfattande verksamhetsförbättringar på kortast möjliga tid.
  • Price Optimization: Med vår unika och väl beprövade analysmetod studerar vi försäljningsstatistik och kundbeteenden för att utforma beräkningsmodeller för optimal prissättning. Lösningen ger företag möjlighet att räkna fram de mest optimala priserna beroende på önskvärd effekt som till exempel ökad försäljning, större marknadsandel, högre lönsamhet eller kundlojalitet.
  • Pricing for Profit Estimate: En process som primärt har utvecklats för företagsledning, styrelse och investerare för att hjälpa dem att snabbt undersöka potentialen i ett företags prissättning. Målet är att identifiera vilka prissättningsområden som kan utvecklas och hur stor lönsamhetsförbättringen kan bli.
  • Pricing Strategy: Vi hjälper företag att utveckla en modern prissättningsstrategi, baserade på kundernas betalningsvilja, som leder till ökad lönsamhet, större eller intakta marknadsandelar samt högre intäkter.
  • Pricing Workshops: PriceGain erbjuder flera olika typer av workshops anpassade för styrelser, ledningsgrupper samt produkt- och affärsområdeschefer. Genom våra workshops kan vi hjälpa företag och deras ledare att tänka i nya banor kring prissättning och erbjudandepaketering som leder till högre lönsamhet, marknadsexpansion och bättre kundrelationer. Till exempel erbjuder vi styrelser och ledningsgrupper ett inspirationspaket innehållande verksamhetsanalys och en timmes workshop med resultatuppföljning. Syftet är att skapa insikt i hur nya strategier och metoder för prissättning kan förbättra både lönsamheten och kundrelationerna.
  • Pricing for Profit Program:  Detta är en interaktiv utvecklingsmodell, där våra konsulter leder och stöttar projektet hela vägen, som har till uppgift att identifiera, utveckla och införa vinstförstärkande taktiska prisåtgärder i ditt företag.
  • Strategic Pricing Training Program: Utbildningen ger deltagarna djupa kunskaper inom modern och strategisk prissättning baserat på internationella erfarenheter och forskning. De lär sig också att använda prissättning som ett naturligt verktyg i den dagliga verksamheten för att skapa verksamhetsförbättringar.