Whitepaper om hur du med strategisk prissättning ökar värdet i portföljbolag

Home/Whitepaper om hur du med strategisk prissättning ökar värdet i portföljbolag

Tack för att du vill läsa vårt whitepaper om hur du kan öka värdet och minska risken i portföljen med hjälp av strategisk och kundvärdebaserad prissättning! Ett mejl har skickats till dig med en länk till dokumentet (pdf).

 

Mer information

När du läst vårt whitepaper om hur du kan vässa och säkra portföljen genom att arbeta aktivt med prissättning kan du gå vidare med följande whitepapers:

Du kan också ringa 08 792 06 65 eller mejla oss och boka in ett möte där vi kan diskutera olika lösningar för lönsamhets- och värdeutveckling i din verksamhet.

Pricing Due Diligence

Pricing Due Diligence är en tjänst som hjälper Private Equity-bolag och andra köpare att minska risken förknippad med ett företagsförvärv, genom att snabbt ge besked om vilken ekonomisk potential som finns i företagets prissättning på kort och lång sikt. Kan företaget förbättra lönsamheten genom utvecklad prissättning? Var finns intäktsläckagen i prisprocessen och hur stor är förbättringspotentialen vid en förändring av prismodellen? Det här är några av de frågor som du får svar på i en Pricing Due Diligence.

Läs mer om Pricing Due Diligence >>

Price Management Program

PriceGain Price Management Program är ett utbildnings- och coachningsprogram för investerings- och riskkapitalbolag samt ledningen i deras portföljbolag.

Programmet sträcker sig över en 10-månaders period och består av fyra utbildningsblock på 1-2 dagar per block. Mellan dessa block ska deltagarna realisera teorierna och utveckla prissättningen i sina respektive bolag. Programmet vänder sig i första hand till VD, CFO och säljchefer. Målsättningen är att deltagarna successivt inför nya prisstrategier och att de under utbildningsprogrammet mäter och följer upp resultaten av införandet. Tillsammans med riskkapitalbolaget sätter PriceGain upp ett lönsamhetsmål för programmet, i form av genomsnittlig förbättring i % av täckningsgraden.