Skapa beslutsunderlag för prisutvecklingsprojekt

Home/Skapa beslutsunderlag för prisutvecklingsprojekt

För att skapa förståelse och engagemang hos ledningsgrupp, styrelse och andra nyckelpersoner för ett prisutvecklingsprojekt behöver du ta fram kalkyler och referenser som visar potentialen i projektet. Vi har utvecklat en enkel mall i detta dokument som du kan följa. Här kan du också se hur andra företag, som genomfört framgångsrika projekt, har ställt upp sina investeringskalkyler.

Läs mer om hur du skapar beslutsunderlag för prisutvecklingsprojekt genom att ladda ned vårt whitepaper med investeringsmall och olika branschexempel:

Whitepaper: Skapa beslutsunderlag för prisutvecklingsprojekt