Home/Om oss/Vår mission

PriceGain ska vara den ledande strategikonsulten för företag som vill förbättra lönsamheten genom utvecklad, modern och kundbaserad prissättning.

Vi drivs av en passion för vinstförbättringar

För att din verksamhet ska fungera effektivt samt kunna växa och utvecklas med hög konkurrenskraft krävs god lönsamhet. Därför är vårt enda fokus att hjälpa företag att utveckla rätt prisstrategi för att maximera lönsamheten.

Inget annat verktyg för verksamhetsförbättring ger lika goda resultat som strategisk prissättning. Samtidigt är prissättning det mest ignorerade förbättringsverktyget.

Med vår spetsiga och breda kunskap om prissättning i olika branscher, träffsäkra analysmodell och avancerade dataanalyser kan vi beräkna optimala priser för alla typer av produkter och tjänster. Snabbt och effektivt för långsiktig hållbarhet.

Våra konsulter drivs av en passion att skapa bättre verksamheter genom ökad lönsamhet som realiseras med rätt prissättning.

Vi hjälper din organisation att förstå nyttan med att använda effektivare och smartare prismodeller och stöttar er hela vägen genom omvandlingen till en mer lönsam prisstrategi.

Vi jagar det 

perfekta priset

Företag med framgångsrik prissättning använder vanligtvis en rad parametrar för att komma fram till rätt priser, som konkurrenskraft, kort- och långsiktiga affärsmål, tillverknings- och marknadsföringskostnader. Den parameter som väger tyngst dock är kundens betalningsvilja, det vill säga kundens personliga värdering av produkten eller tjänsten.

Att komma fram till rätt pris kräver mycket erfarenhet, kreativitet och träffsäkra beräkningar. Sätter du ett lågt pris attraherar du många köpare, men den låga marginalen genererar mycket svag lönsamhet. Är priset å andra sidan för högt kommer kunderna helt enkelt inte att köpa.

Träffar du rätt pris lyckas du istället frigöra betydande dolda vinster och kan ta verksamheten ett steg längre.

Det är det som är vår ledstjärna. Att frigöra vinster och förbättra lönsamheten med det perfekta priset. Vi försöker helt enkelt leva upp till vårt namn: PriceGain.