Home/Om oss/Personuppgifter & kakor

Som besökare på PriceGain AB:s webbplats är du skyddad av Personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Lagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

PriceGain lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer, företag eller organisationer. De personuppgifter som vi ber om och som sparas när du laddar ned viss information, som till exempel whitepapers, är namn, e-postadress, telefonnummer och postadress.

Cookies på www.pricegain.com

På www.pricegain.com används cookies. Vi rekommenderar att du tillåter lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen optimalt och för att spara tid vid nedladdning av information. Om inte, kommer du att få sämre användarupplevelse och du kan inte använda tjänsten på bästa sätt. Du kan själv tillåta, blockera och styra hur cookies används på din dator genom att ändra i webbläsarens säkerhetsinställningar.

Vi använder marketing automation-systemet Act-On och webbanalysverktyget Google Analytics för att optimera webbplatsen, användarupplevelsen och den information som presenteras för olika användare. Med hjälp av cookies kan vi dels underlätta för besökarna vid till exempel nedladdning av viss information (t ex att slippa fylla i e-postadress och kontaktuppgifter vid varje nedladdning), dels studera och analysera besökarnas beteende på webbplatsen och deras informationsbehov. Dessa uppgifter ges inte ut till tredje part utan används enbart för webbplatsens vidareutveckling och anpassning av användarorienterad information.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används dels för besöks- och användarstatistik, dels för att åstadkomma ett ”engångsbeteende”, t ex om vi vill informera dig om något, men att du ska slippa få denna information igen nästa gång du kommer in på vår webbplats.