Home/Om oss/Karriär/Varför arbeta med prissättning?

Strategisk prissättning är en av de effektivaste och snabbaste sätten för ett företag att förbättra lönsamheten på, oberoende av den ekonomiska situationen. Människor som förstår kraften i prissättning och vet hur man hittar möjligheter till vinstförbättringar genom smartare prissättning är en mycket eftertraktad resurs.

Genom att arbeta som managementkonsult hos oss får du möjlighet att ta dig innanför skalet på en mängd företag i olika branscher och se hur de utvecklar och fattar beslut om sin prissättning. Uppdragen kommer att ge dig ovärderliga insikter och erfarenheter. PriceGain arbetar med både B2B- och B2C-företag och hjälper dem att sätta optimala priser på deras tjänster och varor. Det finns inte så många konsultföretag som ger dig denna möjlighet. Du kommer hela tiden att ställas inför nya utmaningar, som att hitta nya effektivare sätt att kommunicera och att anpassa lösningar efter olika företags unika förutsättningar och värderingar. Du kommer också i detalj kunna följa prissättningens enorma kraft på sista raden i en mängd olika företag och dra nya lärdomar av det.

PriceGain fokuserar på kundens betalningsvilja när vi beräknar ett företags prissättning. Vi identifierar betalningsviljan med hjälp av flera metoder, vilket inkluderar statistisk analys av försäljningsdata, conjoint-analyser av kundpreferenser, studier av konkurrenternas prissättning med flera metoder. Genom vår väl utvecklade och beprövade metodik kan vi beräkna perfekta priser som frigör dolda vinster och därigenom hjälper kundernas företag att växa och utvecklas. Därför återvänder de till oss om och om igen.

Till skillnad från många andra konsultfirmor stöttar vi alltid kunden genom hela processen och införandet av vår rekommenderade prisstrategi. Och vi säkerställer kvaliteten och kontinuiteten i prisstrategierna och hjälper kunderna att utforma nya strategier vid behov. Våra analyser är ju trots allt värdelösa om de inte genererar förbättrad lönsamhet. Genom att vara delaktiga genom hela processen får också våra konsulter bättre förståelse för hur våra rekommenderade förändringar påverkar kundens verksamhet ända ut till slutkund. Det är också en stor trygghet för kunden att erfarna priskonsulter deltar i och säkerställer ett effektivt och korrekt införande av ny prisstrategi.

Bra samarbete och kommunikation är avgörande för att skapa framgångsrika projekt. Vi använder en därför en mentormodell för att överföra kunskap, lägga grunden för effektivt samarbete och stötta nya medarbetare på det bäst tänkbara sättet. Mentorn, vanligen en seniorkonsult, fungerar som coach, bollplank och chef.

Alla som arbetar på PriceGain, inklusive partners, är engagerade i olika kundprojekt. Vår platta informella organisation erbjuder en optimal miljö för kontinuerligt lärande både för konsulternas personliga utveckling och för gruppen som arbetsteam.

Tycker du att det verkar intressant? Ta i så fall kontakt med oss och skicka in dina ansökningshandlingar här >>