Home/Om oss

PriceGain erbjuder konsulttjänster inom strategisk och kundbaserad prissättning som syftar till att förbättra lönsamhet, affärsprocesser, varumärke, konkurrens och marknadsposition. Vi utvecklar hållbara och framgångsrika prisstrategier baserat på kundernas betalningsvilja och företagets långsiktiga affärsmål.

PriceGain har utvecklat unika metoder och tekniker för att med hög precision ta reda på kundens betalningsvilja genom avancerad analys av försäljningsdata och marknadsundersökningar. Vi utvecklar anpassningsbara IT-stöd och processer som ger kunderna möjlighet att upprätthålla en optimal prissättning själva utan konsulthjälp, efter införande av ny prisstrategi.

Våra kunder finns i alla branscher och inkluderar såväl multinationella koncerner som medelstora företag.

På PriceGain arbetar analytiker och prisexperter med kunskap och erfarenhet från ledande positioner inom ekonomi, statistik, försäljning, teknologi, detaljhandel, marknadsföring, e-handel, affärsutveckling och annan kanalförsäljning. Vårt konsultteam har erfarenhet av prissättning från många olika branscher och verksamheter, med allt från livsmedelshandel till mjukvaruförsäljning. Vi har konsulter och andra resurser tillgängliga för prisprojekt i Europa, England och USA.