Människor väljer tjänst baserat på det värde som tjänsten erbjuder dem. Trots det handlar tjänsteprissättning ofta om att vässa produktionseffektiviteten och hitta andra sätt att minska kostnaderna så att priset kan reduceras för att öka försäljningen. Framgångsrik prissättning av tjänster har dock mycket lite att göra med produktionskostnaderna.

Tjänster kan vara allt från en flygresa till ett bankärende. Varje tjänstesektor prissätter sina erbjudanden på sitt sätt. Enkla och repetitiva tjänster prissätts vanligen efter kostnadsprincipen (cost-plus). Mer komplexa tjänster prissätts däremot ofta efter det upplevda värde som kunden har av tjänsten. Frågan är om det behöver vara någon skillnad på sättet enkla tjänster prissätts jämfört med mer sofistikerade tjänster.

PriceGain hjälper tjänsteföretag i både B2B- och B2C-sektorn att identifiera kundernas värdering av och betalningsvilja för tjänsterna för att beräkna optimala kundbaserade priser. Nedan finner du några av de tjänsteområden som vi hjälper våra kunder att förbättra sin prissättning inom. Här kan du läsa om hur vi vanligen tacklar deras problem och identifierar potential för lönsamhetsförbättringar: