Produkter verkar vara de enklaste erbjudandena att prissätta. De flesta företag sätter sina priser genom att snegla på konkurrenterna och säkerställa att kostnaderna täcks. Hur enkelt som helst, eller hur? Metoden är snabb och kräver mycket lite analys och nästan ingen extern data. Det enda problemet är att metoden inte tar hänsyn till kundernas preferenser eller betalningsvilja, vilket egentligen är det enda sättet att räkna fram optimala priser.

Att så få företag frågar sina kunder vad priset bör vara beror till största del på att de flesta tror att kunderna kommer att uppge ett orealistiskt lågt pris. Men ofta är det precis tvärtom. I många fall har kunderna betydligt högre betalningsvilja än vad företagen vågar ta betalt.

Nedan finner du några av de produktområden som vi hjälper våra kunder att förbättra sin prissättning inom. Här kan du läsa om hur vi vanligen tacklar deras problem och identifierar potential för lönsamhetsförbättringar: