Home/Kunder/Branscher/Lösningar

En lösning är vanligen en kombination av produkter och tjänster som paketeras i ett gemensamt erbjudande. Detta skapar både problem och möjligheter vad gäller prissättningen. Svårigheten är att ta tillräckligt betalt för alla komponenter i erbjudandet så att lönsamheten kan optimeras utan att äventyra erbjudandets konkurrenskraft.

I de flesta fall är den bästa metoden att modularisera erbjudandet, det vill säga att dela upp det i mindre delar och prissätta varje del för sig. Kunderna fokuserar nämligen på huvuderbjudandet när de jämför olika marknadsalternativ och är därför mindre priskänsliga och har en högre betalningsvilja för de kompletterande produkterna och tjänsterna.

Nedan finner du några av de lösningsområden som vi hjälper våra kunder att förbättra sin prissättning inom. Här kan du läsa om hur vi vanligen tacklar deras problem och identifierar potential för lönsamhetsförbättringar: