Mode

Mode är ständigt under förändring med trender som kommer och går.

Att förutspå vad som kommer att vara “hett” på marknaden är mer än en vetenskap. Hur sätter man priser för något så snabbskiftande som mode? PriceGain har utvecklat en unik approach för prissättning av modeprodukter som hjälper er att matcha produktion med efterfrågan. Ett sätt som fullständigt kan ändra hur ert företag tjänar pengar.

I termer av prissättning finns det två väsentliga utmaningar inom modeindustrin:

  • Ledtiden mellan design och tillverkning är lång – ofta 15 till 30 veckor.
  • Fönstret för försäljning är normalt sett väldigt kort – typiskt sex till åtta veckor.

Två oönskade val

En kombination av långa ledtider och korta säljfönster betyder att företag hamnar i något av dessa scenarier:

  • Lagret tar slut för de bästsäljande produkterna innan efterfrågan är helt tillfredsställd.
  • Överlager av osålda produkter som måste rabatteras kraftigt för att kunna sälja dem.

Det bästa är att sälja sin sista produkt till fullpris precis innan efterfrågan sjunker. Vilket sällan inträffar i verkligheten. Antigen förlorar modeföretagen försäljning på grund av att en produkt går åt för snabbt eller så står de kvar med överlager av en svårsåld produkt.

Att använda statisk prissättning endast baserad på historiska data är inte optimalt längre i modeindustrin.

Flexibel prissättning maximerar lönsamheten

Vi arbetar med modeföretag och utvecklar en flexibel prissättning som tillåter er att anpassa priset för att reflektera den aktuella tillgången och efterfrågan. Detta leder till att företaget kan maximera sin lönsamhet baserat på lager, marknadssituation och köpbeteenden.

Vi väger in många olika faktorer när vi utvecklar prissättningsmodeller för modeföretag. Vi genomför kundundersökningar och konkurrensundersökningar baserat på en noggrann statisk modell. Denna prissättningsmodell kan våra uppdragsgivare använda för att sätta priser på veckobasis eller det prisintervall som fungerar för dem.

Vår flexibla prissättningsmodell gör det möjligt för oss att arbeta med tillverkare och återförsäljare för att optimera marginaler för båda – en tydlig win-win situation som leder till utökade möjligheter för tillverkare och nöjdare kunder för återförsäljarna.