Förpackade livsmedel

Home/Kunder/Branscher/B2C/Förpackade livsmedel

PriceGain hjälper producenter av livsmedel att prissätta sina produkter i flera kanaler för att optimera volym och lönsamhet.

Detaljisterna är allt från små snabbköp till kiosker till gigantiska stormarknader utanför stadskärnan. Varje detaljist har sin egen uppsättning av varumärken, kategorier och produktvariation. Det är i denna konkurrensutsatta miljö som tillverkare av livsmedel tävlar.

Att sälja livsmedelsproducenter genom flera multipla återförsäljarkanaler är en särskild prissättningsutmaning. PriceGain har löst detta på ett framgångsrikt sätt genom att utveckla tekniker som gör att vi simultant kan optimera priser på flera produkter i flera kanaler.

Hur priser bör sättas i multikonkurrerande miljöer.

PriceGains erfarenhet är att olika försäljningsställen utgör helt olika konkurrensmiljöer.  Tillverkaren måste noggrant analysera kundernas köpbeteende i varje separat kanal. Den stora utmaningen ligger i att optimera i alla dessa kanaler och kontinuerligt ändra priser som en reaktion på konkurrenternas beteenden.

PriceGain har en unik approach till prissättning av livsmedel.

Det finns framför allt tre stycken stora fördelar med PriceGains tillvägagångssätt vad gäller prissättning åt tillverkare av förpackade livsmedel:

  • Särskild teknik som gör det möjligt att optimera priser i flertalet kanaler
  • Förmåga att identifiera det exakt optimala priset för alla produkter i en kategori
  • Förmåga att finjustera modellen baserad på förändringar i konkurrenternas priser

Vissa livsmedelsproducenter utför en conjointanalys och försöker se kundernas priskänslighet för varje individuell produkt. Vi ser begräsningar i detta tillvägagångsätt.

Enbart conjointanalys är inte tillräckligt.

Grunden i conjointanalysen i prissättningsprojekt är att fastställa förhållandet mellan pris och efterfrågan. I de flesta fallen fokuserar företag på den individuella priselasticiteten som är själva resultatet från coinjointanalysen. Detta utan att förstå korseffekter mellan produkter och dess inverkan på den övergripande lönsamheten och efterfrågan. Detta innebär att man ofta lämnar pengar på bordet och i värsta fall sjunker vinsten när man försöker sätta priser i flertalet kanaler samtidigt.

PriceGain använder ett annat tillvägagångsätt. Vi identifierar de optimala priserna för produkter som säljs genom flera kanaler. Dessutom gör vårt tillvägagångsätt det möjligt att identifiera alla optimala priser för produkterna i en kategori samtidigt.

PriceGain utvecklar en prissättningsmodell som är unik för ditt företag. Modellen är utformad så att ny data om konkurrenters agerande kan läggas in. Så när era konkurrenter ändrar sina priser kan ni använda PriceGain modellen för att fastställa hur ni ska respondera för att kunna bibehålla eller förbättra er lönsamhet och/ eller marknadsandel.