Drycker

Förutom varumärket vad gör en dryck värt ett visst pris? Är det platsen du köper drycken på eller är det förpackningen eller är det både och?

Varumärke, förpackning och plats för försäljning är alla otroligt viktiga faktorer vad gäller uppfattningen kring värdet av en dryck. Hur hittar man det optimala priset som ger maximal lönsamhet när en produkt säljs i flera kanaler?

Drycker utgör en av de största industrierna i världen och kan delas in i två huvudsakliga kategorier:

 • Alkoholhaltiga drycker
 • Icke alkoholhaltiga drycker inkluderar juicer, vatten, kolsyrade drycker, mjölk, energidrycker, te och kaffe

PriceGain har erfarenhet från båda kategorierna och har hjälpt tillverkare, distributörer och återförsäljare att förbättra sin lönsamhet med strategisk prissättning och prisoptimeringar.

I dryckessektorn finns speciella utmaningar vid prissättning.

Det finns ett antal särskilt intressanta utmaningar inom prissättning för drycker:

 • Intensiv konkurrens
 • Varumärket spelar en stor roll vid etablering av uppfattat värde
 • Mycket stor variation av likartade produkter — variationer inkluderar bland annat storlek, smak och förpackning
 • Multipla kanaler, inkluderat dryckesautomater, barer, restauranger, snabbköp och stormarknader
 • Stora prisvariationer accepteras av kunderna beroende på kanal
 • Hårt reglerad (gäller alkoholhaltiga drycker i vissa delar av världen).

Optimerade prissättning för återförsäljarna.

Många aspekter måste vägas in när det gäller utmaningarna kring att optimera lönsamhet för t.ex. läsk där nyckeln till överlevnad i en stormarknad eller i ett snabbköp är innovation.

PriceGain arbetar med tillverkare för att hjälpa dem att utveckla nya produktkoncept — gällande variationer i storlek, förpackning och bundling. Ett typiskt prissättningsprojekt involverar optimerade priser för alla produkter i en produktkategori.

Vi utför systematiska och vetenskapliga kundundersökningar och använder statistiska verktyg för att fastställa kundernas betalningsvilja. Ett antal faktorer analyseras såsom till exempel varumärke, storlek, förpackning och pris. Vi samlar också in detaljerad information om olika egenskaper och prissättning för alla konkurrenter i kategorin.

Baserat på denna data kan vi skapa en anpassad prissättningsmodell för kategorin som gör att vår uppdragsgivare kan fastställa följande:

 • Hur prisförändringar för befintliga produkter kommer påverka lönsamhet och marknadsandel
 • Hur mycket en ny produkt kommer kannibalisera på befintliga produkter
 • Hur hittar man möjligheter på marknaden för att skapa nya produkter
 • Hur skall man agera på konkurrenters prisändringar för att optimera lönsamhet och marknadsandel.

Optimerad prissättning för barer och restauranger.

Barer och restauranger utgör en väldigt annorlunda prissättningsmiljö. PriceGain hjälper dryckesföretag att bestämma de bästa produktstorlekarna och sortimentet för de små självständiga restaurangerna, snabbmatskedjorna och för de stora restaurangkedjorna för optimerad lönsamhet.

På dessa marknader erbjuder tillverkare oftast skyltning, kylskåp, pengar för reklam, upplärning och ibland till och med finansiering av lager i utbyte mot exklusivitet. Detta höjer inträdeströskeln på marknaden för nya konkurrenter och ger den exklusiva leverantören möjlighet att optimera prissättningen inom ett smalare sortiment.

Skatt och regleringar kan ha stor inverkan på prisstrategin.

Skatter och regleringar varierar mellan länder och regioner men spelar en viktig roll vid prissättning av alkoholhaltiga drycker. PriceGains statistiska metoder tar hänsyn till dessa variationer och ger tillverkare av alkoholhaltiga drycker med prismodeller som fungerar för riktade regioner. Modellerna kan vår uppdragsgivare uppdatera på egen hand om regleringar eller lagar ändras.