Dagstidningar och magasin

Home/Kunder/Branscher/B2C/Dagstidningar och magasin

Traditionell media såsom dagstidningar och magasin är under hård press. Ökande kostnader och en osäker ekonomi är bara några av pusselbitarna. Konkurrens från onlinepublicering tar fler och fler marknadsandelar för varje år vilket resulterar i minskad omsättning och minskad vinst för traditionell media. Hur kan prissättning användas för att sakta ner tappet av marknadsandelar utan att radera lönsamheten?

De flesta nyintroducerade magasinen överlever max ett eller två år. De som överlever har traditionellt varit kassakor som förser ägare under många år med lönsamhet.  Magasin har flera intäktsströmmar såsom prenumerationer, annonser, onlineannonsering, försäljning av märkesvaror och för affärsorienterade publikationer – konferenser, seminarium och events.

Dagstidningar upplever en enorm press från internetbaserade konkurrenter. Situationen är dock inte på något sätt ny. Människor har fått nyheter från andra källor under många år. Redan för 80 år sedan vid introduktion av radio uppstod denna situation. Däremot representerar online alternativen en helt ny typ av hot eftersom det är i princip tillgängligt överallt. Till stor del uppfattar kunder online alternativ som gratis trots att datorer, mobiler och internetuppkoppling är långt från gratis. Dessutom har dagstidningar historiskt kunnat härleda en stor del av sina vinster till radannonser. Dessa har ersattas av internetsiter där man enkelt och lätt kan sälja och köpa produkter och tjänster som dessutom ofta är gratis.

Traditionell prissättning för traditionell media är en finansiell katastrof. Undvik fällan med olika medskick.

Ett av kärnproblem är att förlag använder sig av kostnadsbaserad prissättning. Lägg sedan till att de väldigt sällan ändrar pris av rädsla för att förlora annonsering, prenumeranter och lösnummerköpare i handeln. Kombinationen av dessa är katastrofal för vinsten oavsett vilken sektor ett företag befinner sig i. Hur kan förlag ändra hur de prissätter sina produkter, annonstjänster för att bli mer lönsamma i en konkurrensutsatt miljö?

Det är vanligt att det uppstår en kamp mellan de som är finansiellt ansvariga för publikationen och redaktionen som vill producera värdefullt innehåll. Redaktörer och journalister är fokuserade på upplagor; de vill att så många som möjligt ska läsa tidningen oavsett om det gynnar affärerna eller inte. Affärsansvariga måste betala räkningar och löner och har incitament för att hålla koll på kostnaderna, se till att intäkterna kommer in och förbättra lönsamheten. Hur ska ni implementera en ny strategi som kan förbättra vinsterna och samtidigt hålla redaktionen nöjd?

PriceGain hjälper förlag att förbättra lönsamheten och motverka tapp i upplagor även under hård konkurrens.

Undvik fällan med olika medskick.

Många av våra uppdragsgivare har försökt att använda sig av olika sorters medskick till exempel gratis produkter eller rabatter på prenumerationer för att få nya läsare att prenumerera. Företag kan öka upplagan något med denna typ av approach och kan förbättra annonseringsgraden lite men ofta är det en fälla. Medskick ger ofta inte långsiktiga resultat i ökade antal betalande prenumeranter eftersom personer som är intresserade av denna typ av erbjudande ofta byter till en konkurrerande publikation så fort de har utnyttjat fördelarna de fick. Generellt sett rekommenderar vi att inte använda medskick. Det är bättre att investera pengarna i ett intressant innehåll eller att utveckla nya produkter som ger fler betalande prenumerationer.

PriceGain har utvecklat ett antal nya tillvägagångssätt gällande prissättning av prenumerationer för att hjälpa företag att försvara sina marknadsandelar, öka antalet betalande prenumeranter och samtidigt förbättra vinsten. Till exempel kan företag utveckla nya produkter som passar specifika marknadssegment bättre. Detta gör att förlag kan ta olika priser baserat på olika segments betalningsvilja och på så sätt förbättra hela företagets lönsamhet. Vår omfattande erfarenhet av tekniker för prisoptimering, inkluderat vår förmåga att fastställa betalningsviljan för olika kundsegment, kommer hjälpa er att fastställa vilka segment som ska mötas med en ny produkt och hur mycket ni ska ta betalt.

PriceGain hjälper förlag att öka vinster genom att erbjuda rätt pris till rätt kunder.

Annonsering är ett klassiskt case för prisoptimering. Förlag har ett stort antal kunder som köper en bredd av annonseringsalternativ. Priser varierar beroende på storlek av annons, position, publiceringsdatum, produkt etcetera. Normalt sett har förlagen en avancerad struktur för att sätta rabatter för sina annonseringskunder som drar nytta av den stora bredden av produkter och tjänster. Däremot är det vår erfarenhet att förlagen inte uppdaterar sina rabattgrundande faktorer och dess gränser för att lyckas fånga de nya vinstmöjligheter som uppstår. PriceGain hjälper förlag att försäkra sig om att de har konkurrenskraftiga priser och att de har rätt priser för att kunna optimera sin egen vinst.

Kontrollera rabatter genom att använda fakta.

PriceGain kan också hjälpa förlag med en annan viktig aspekt vad gäller annonsering, rabatter. Vi kan hjälpa er att fastställa hur stort spelrum ni ska ge era säljare under deras förhandlingar. Vi använder historiska data för att analysera vilken sannolikhet det är att en affär sluts vid en given rabattnivå. Information som krävs för denna analys är till exempel kundtyp, köpets storlek, rabatten storlek och tjänsteköp etc. Genom denna information kan rabatt policys fastställas som ger effekt.