Bank

Vår erfarenhet inom finansiella tjänster gör att vi förstår de utmaningar och möjligheter som finns inom banktjänstesektorn. Nya prismodeller kan hjälpa till att attrahera nya kunder och öka lönsamheten medan risken minskar för banken.

Som ett resultat av den ekonomiska turbulens som råder på marknaden har banksektorn genomgått massiva förändringar. Konsolideringar förvirrar kunderna. Unga personer är inte lojala mot en aktör utan hoppar mellan olika banker för att hitta de bästa finansiella produkterna.

Transparensen på marknaden är en stor utmaning, alla måste publicera sina räntor för lån och insättningar vilket gör det svårt att differentiera erbjudanden.

Banker på mer industrialiserade marknader väntar på att nya regler ska börja gälla som kommer påverka deras förmåga att attrahera nya kunder såväl som att behålla gamla.

Nya konkurrenter hotar etablerade aktörer.

Nya internetbaserade banker ändra kundernas förväntningar kring vad en bank borde erbjuda och skapar nya bankvanor. Det är inte längre nödvändigt att träffas fysiskt för att göra affärer med en bank.

Etablerade banker måste fortsätta att underhålla dyr personal och lokaler för att ha kontoren kvar. Lägg därtill att kunderna kan jämföra finansiella produkter de funderar på att köpa med internetbaserade banker som kan konkurrera utan att ha den har stora personal- och kontorskostnaden.

Det blir än mer förvirrande för kunder när många stora banker också erbjuder internettjänster som direkt konkurrerar med deras kontorsverksamhet. En verklighet många andra återförsäljare möter.

Nya förväntningar från kunderna skapar nya prismöjligheter.

Bankkunder har vant sig vid att göra mycket av arbetet själva. Ett av sätten som internetbaserade banker konkurrerar på är att kräva att kunderna lägger tid på att fylla i blanketter och verifierar identiteter.  Genom detta lär de om kunderna kring vilken servicenivå de kan förvänta sig. Detta leder till att marknaden segmenteras ytterligare.

Vissa kunder har inga problem med att lägga tid på administration, men andra har det. Lån- och insättningsräntor är fortfarande enkla att jämföra. Traditionella banker som erbjuder dessa extra tjänster måste fortfarande konkurrera om kunderna baserade på publicerade räntor.

Riskbaserad prissättning är inte optimal prissättning för banktjänster.

Idag använder i princip alla banker en riskbaserad approach för att sätta lån-och insättningsräntor.  Ju lägre risk det är att ge en kund lån desto lägre ränta ger banken kunden. Problemet är hur risk mäts, eftersom den baseras på historisk data.

Som kreditkrisen tydligt visade,  finns det ofta ingen bra måttstock för att mäta kundens förmåga att återbetala ett lån. Faktum är att kundens kredithistoria inte alls med säkerhet är en god indikation för att bedöma deras förmåga att betala tillbaka lån eller deras betalningsvilja.

PriceGain kan hjälpa banker att skapa nya prismodeller som tar hänsyn till kundernas betalningsvilja när de sätter räntor.

Segmenterar ni marknaden för optimal lönsamhet?

Beroende på vilka bankregleringar som finns i olika länder är det möjligt att segmentera marknaden i väldigt små segment och erbjuda produkter anpassade efter kundens behov och intressen såväl som deras betalningsvilja.

PriceGain har erfarenhet av att hjälpa våra uppdragsgivare att förstå hur mycket olika segment är villiga att betala för produkter och tjänster.  Detta med en hög grad av noggrannhet. Genom segmenteringar kan vi hjälpa banker att maximera sin lönsamhet och samtidigt erbjuda kunderna produkter de vill ha till priset de är beredda att betala.

Stoppa intäktsläckagen.

Vi har identifierat att det är ganska vanligt att banker har betydande intäktsläckage. Ofta då det oftast saknas en strikt prissättningsprocess baserad på faktorer såsom kundlojalitet. Till exempel kan det vara bra för banken och såväl för kunden att erbjuda en väldigt lojal kund en förmånlig ränta på nya lån och insättningar.

Om det inte finns ett bra system som kan mäta lönsamhet och balanserar detta med tillräckliga belöningar för kunderna kan banken lämna ”pengar på bordet” antingen genom missnöjda kunder som väljer konkurrenter istället eller att ge för mycket rabatt som är över kundens förväntningar. PriceGain kan hjälpa banker att definiera prissättningsprocessen, mäta att de efterlevs och utveckla modeller som säkrar att processen efterlevs.

Använd data mer effektivt för att sätta priser.

Banker samlar mycket data. Det är dock vanligt att de inte använder all data effektivt när de segmenterar sin marknad, etablerar lojalitetsprogram eller tar fram nya finansiella produkter. Till exempel har banker utmärkta möjligheter att använda sk. target pricing tekniker. Banker kan anpassa erbjudanden dynamisk baserade på tillgång, efterfrågan och historisk analys av vinst- och förlustratio för mikrosegment av kundgrupper.

PriceGain hjälper banker att tolka data kring deras kunders köpbeteende så att banken kan erbjuda incitament, räntor och nya produkter som motsvarar köpbeteendet. Bankkunder uppskattar sådana program om de implementeras korrekt och ger banken fler affärer.