Konsumentprissättning har förändrats radikalt de senaste åren, bland annat till följd av att pristransparensen har ökat betydligt och nya försäljningskanaler har utvecklats. Att sätta priser som maximerar affärsresultatet kan inte längre göras bara genom att analysera interna data. Det kräver djupgående förståelse för hur kunderna tänker och värderar olika erbjudanden. Du måste helt enkelt ha god kunskap om deras betalningsvilja.

Nedan finner du några av de affärsområden som vi hjälper våra B2C-kunder att förbättra sin prissättning inom. Här kan du läsa om hur vi vanligen tacklar deras problem och identifierar potential för lönsamhetsförbättringar: