Telekomtjänster

Home/Kunder/Branscher/B2B/Telekomtjänster

Vilket är det bästa sättet att prissätta något som har blivit lika viktigt för oss som elektricitet och vatten?

I princip varenda person i den industriella delen av världen interagerar med flera telekomtjänsteleverantörer varje dag, från mobiltelefoni till internet. Prissättning av dessa tjänster är ofta så komplexa att kunderna blir förvirrade och väldigt få leverantörer lyckas skapa någon vinst överhuvudtaget.

Telekomtjänsteleverantörer verkar på en reglerad marknad. De måste kunna hantera höga kapitalkostnader och teknologier som utvecklas snabbt i en miljö där konkurrensen är hård. Vår erfarenhet är att de flesta telekomföretag har varit fokuserade på att förnya sina tjänster och de har använt sig av nästan varenda prismodell såsom att kombinera olika paketeringar med fasta priser, betala för användning, betala i förskott, betala i efterskott och à la carte betalning.

Intentionen är att hitta den rätta tjänsteupplägget som ger en konkurrensfördel och en bra vinst. Innan kunderna har förstått erbjudandet har leverantören introducerat ett nytt. Telekomtjänsteleverantörer strävar efter att hitta nya kunder men kostanden för att knyta till sig en ny kund är ofta större än den intäkt som den nya kunden genererar.

Smartare prissättning ger telekomföretag stor hävstångseffekt på resultatet.

Telekombranschen är fascinerande eftersom telekomtjänsteleverantörerna kan få en stor hävstång på intäktssidan. Implementering av smartare prisstrategier och taktiska åtgärder kan generera miljontals kronor i nya intäkter och ökade vinster. Om prissättningen görs på ett felaktigt sätt betyder det förluster i marknadsandelar och intäkter. Något de flesta leverantörer har upptäckt under de senaste årtiondena.

Smartare prissättning hjälper telekomtjänsteleverantörer att undvika kostsamma misstag och att förbättra lönsamheten.

PriceGain hjälper telekomtjänsteleverantörer i telekombranschen med:

  • Effektiv prisoptimering för existerande tjänster
  • Utveckla nya prisstrategier

De flesta telekomföretag har gjort stora investeringar i nya tjänster och upptäckt att kunderna inte vill betala för dem på det sätt leverantörerna har skapat sina prismodeller. PriceGain hjälper telekomföretag att fastställa betalningsviljan för nya tjänster och hjälper dem att undvika kostsamma misstag. Vidare hjälper vi våra uppdragsgivare att försäkra sig om att deras prissättning upplevs som transparant och rättvis. Något som kunderna kräver men som leverantörerna inte lyckas med.Smartare prissättning ger telekomoperatörer en hävstångseffekt.