Kapitalvaror

Home/Kunder/Branscher/B2B/Kapitalvaror

PriceGains tillvägagångsätt är att se prissättning utifrån och in, istället för inifrån och ut. Vi menar att man skall fastställa vad era kunder värderar mest och basera priserna på detta. Det är enkelt att säga men svårt utan rätt erfarenhet och bakgrund. Vår erfarenhet av stora  företag visar att vi kan addera betydande värde vad gäller att ändra företags grundläggande tillvägagångssätt till hur de prissätter kapitalvaror.

Sälj snabbare med mindre rabatter.

PriceGain har stor erfarenhet av prisoptimeringar och prisstrategiutveckling för tillverkare av kapitalvaror på B2B marknader såsom elektronik, tung utrustning och mjukvaror. Vi fokuserar normalt på tre saker i dessa projekt:

  • Pris i förhållande till uppfattat värde
  • Lägre ingångströsklar för nya kunder
  • Förbättrad lönsamhet

Generellt sätt dominerar kostnadsbaserad prissättning på marknaden för kapitalvaror. Kunder är väl förberedda för prisförhandlingar och spelar ut konkurrenter mot varandra. Detta leder till utdragna förhandlingsprocesser som leder till onödig rabattering som skadar marginalerna.

För mycket av fel information kan skada er vinst.

Ett av de mest vanliga problemen för tillverkare av kapitalvaror är satt säljarna prutar med sig själva. Ju mer dina säljare vet om dina kostnader desto mindre pengar tjänar företaget. När säljarna prutar med sig själva har de inte ens pratat med kunden. Detta är ett resultat av att förse sina säljare med för mycket information om kostnader och för lite information om kundernas behov och betalningsvilja.

Gå bort från inifrån och ut, till utifrån och in.

PriceGain hjälper företag att definiera och prissätta sina kärnerbjudanden såväl som tilläggsprodukter och tjänster. Denna strategiska approach gör att våra uppdragsgivare kan erbjuda sina kunder en låg priströskel och får kunderna att pruta med sig själva mellan olika alternativ. Ett typiskt PriceGain projekt hjälper kunden att uppnå optimal lönsamhet genom en kombination av prissänkningar och höjningar för kärnerbjudandena och tilläggen. Resultatet är följande:

  • Den övergripande lönsamheten för produktlinjen går upp
  • Uppdragsgivaren konkurrerar mer effektivt
  • Förhandlingar tar mindre tid