Kapitalintensiv tillverkning

Home/Kunder/Branscher/B2B/Kapitalintensiv tillverkning

Företag som tillverkar kapitalintensiva produkter måste planera sin produktion i god tid innan start. Deras prissättning kan vara flexibel baserade på korrelationen mellan efterfrågan och kapacitet.

Kapitalintensiv tillverkning kräver stora kapitalinvesteringar men har oftast relativt låga inkrementella kostnader. Deras affärer begränsas ofta av produktionskapaciteten i sina fabriker. I industrivärlden finns många exempel på denna typ av företag som tillverkar väldigt olika produkter:

  • Byggmaterial
  • Kemikalier
  • Konsumentelektronik
  • Maskiner
  • Förpackad mat
  • Pappersprodukter
  • Råoljeprodukter
  • Läkemedel
  • Plast
  • Textilier

Traditionell kostnadsbaserad prissättning kan inte tävla med dynamisk prissättning

Det är vanligt bland kapitalintensiva tillverkningsföretag att basera sin prissättning på kostnader. De lägger mycket tid på att estimera efterfrågan långt i förväg och bygga en produktion baserat på detta. Om de producerar för mycket står de kvar med osålda överlager som måste rabatteras för att säljas. Om de producerar för lite lämnar de pengar på bordet såväl som utrymme för konkurrenter att ta kunderna.

Under nedgångar stänger tillverkare ofta maskiner och produktionslinor. De är medvetna om att det kostar dem ganska mycket på kort sikt att stänga delar av produktion och sedan starta upp den igen.

Optimera vinsterna baserat på kapacitet och efterfrågan

PriceGain arbetar med kapitalintensiva tillverkningsföretag för att utveckla dynamiska prissättningsmodeller för att maximera förhållandet mellan efterfrågan och tillgång. Vår erfarenhet visar att bästa sättet att optimera vinster i denna typ av företag är genom att försöka bibehålla utbudsnivån och alternera priserna istället för att tillfälligt stänga produktionskapacitet i förhållande till efterfrågan. Detta skapar den högsta långsiktiga bruttovinsten.

När företag förstår detta och är villiga att genomföra en dynamiska prisstrategi på ett korrekt sätt kan de till och med öka sina vinster under nedgångar på marknaden.