Industriella förnödenheter

Home/Kunder/Branscher/B2B/Industriella förnödenheter

Hur uppfattar era kunder ert värde? Säljer ni råvaror, specialiserade produkter eller värdeadderande produkter?

En leverantör som visualiserar sina värdeskapande tjänster och tar betalt för dem vinner oftast fler affärer än dem som försöker inkludera allt i priset.

Våra uppdragsgivare i denna kategori tillverkar oftast sina egna produkter och distribuerar produkter från andra tillverkare. De har en stor mängd artikelnummer som måste prissättas vilket innebär utmaningar vid implementering av nya prisstrategier. Dessa företag erbjuder oftast en stor bredd av produkter men också många värdeskapande tjänster som tas för givet av kunderna. Priset för en produkt inkluderar oftast kostnaden för produkten och för tjänster som erbjuds kunden. Konkurrenter som inte erbjuder tjänster kan därför sänka sina priser och då framstår vår uppdragsgivare som dyr i kundernas ögon.

Undvik fällan av en för enkel prismodell

Företag i denna kategori använder oftast enklare kostnadsbaserad prissättning på grund av att de har en så stor volym artikelnummer att hantera. Vår erfarenhet är att det är vanligt att säljare brukar ge favoritkunderna rabatt på allt oavsett om den är förtjänad eller inte vilket kan skada marginalerna ordentligt. Kundernas inköpsplan ändras ofta i termer av kvantitet, leveransscheman och produktval. Problemet för leverantörerna är att de inte vet hur de ska tackla sådana avvikelser för att skydda vinsterna.

För mycket information kan skada marginalerna

Leverantörer inom industrin lider ofta av ett gemensamt syndrom. Deras säljare vet för mycket om kostnader för produkterna de säljer. Det blir för enkelt att ge bort rabatter utan motprestation från kunderna, oavsett vad hela kostnaden är för att leverera produkterna till kunden på utlovad tid. Till exempel är det inte ovanligt att specialprodukter som kräver särskild hantering, som extra fraktkostnader och så vidare, säljs till samma eller till och med lägre påslag än produkter som kunden beställer varje dag.

Kunderna vill betala för värdefulla tjänster

Leverantörerna till industrin erbjuder sina kunder väldigt värdefulla tjänster som de kan ta betalt för om de strukturerar sin prissättning på rätt sätt. Rätt hantering av prissättningen kan bli en konkurrensfördel för leverantörerna. Kunderna vill ha en servicenivå som motsvarar deras specifika krav. För rätt anpassad service har kunderna ofta en betalningsvilja. Kunderna vill dock inte betala för de tjänster de inte behöver; det är därför ingen idé att inkludera kostnaden för tjänster i produktpriserna.

PriceGain hjälper företag att differentiera sina erbjudanden, utveckla prisplaner som kunderna uppskattar och förbättrar våra uppdragsgivares lönsamhet. Vi hjälper också våra uppdragsgivare att implementera sina nya prisstrategier på ett sätt som göra att säljare och kunder förstår och accepterar dem.