Välkomna till våra frukostseminarier du inte har råd att missa!

Home/News, Press release/Välkomna till våra frukostseminarier du inte har råd att missa!

Välkomna till våra frukostseminarier du inte har råd att missa!

Sommarens turbulenta makroekonomiska händelser har på väldigt kort tid gjort framtidsprognoser och affärskalkyler mycket osäkra för i stort sett alla företag. Därför är det viktigare än någonsin att vara förberedd med en väl genomlyst och genomtänkt prisstrategi för att inte tappa marknadsinitiativet och behöva tumma på marginaler och kvalitet. De populära seminarierna är kostnadsfria och vänder sig till beslutsfattare med ansvar för företagets affärsresultat och prisstrategi, såsom VD, ekonomidirektör och marknadsdirektör.

26 oktober 2011: Låt kunden sätta priset och tjäna mer! Stena Line berättar hur
Kom och lyssna på vår kund Niclas Mårtensson, Route Director på Stena Line, när han berättar om hur Stena Line prissätter ombordförsäljningen baserat på fakta om de olika kundsegmentens betalningsviljor. Han förklarar också hur Stena Line lyckats öka lönsamheten genom deras nya prissättningsstrategi.

23 november 2011: Förbättra lönsamheten genom att separera produkter och tjänster
Inom många branscher leder en allt hårdare konkurrens till att utrymmet att erbjuda inkluderande tjänster med hög kvalitet inom produktmarginalen minskar. Samtidigt ökar kostnaderna för att utföra tjänsterna, vilket resulterar i krympande marginaler och resultatförsämring. Den bästa vägen ut ur den negativa spiralen är att erbjuda konkurrenskraftiga priser på produkterna och att ta betalt för mervärdestjänster som vanligtvis inkluderas i produktpriserna.

Seminarierna hålls i centrala Stockholm mellan 07.30-09.15.

Mer information och din anmälan till frukostseminarierna här.

11-09-05|