Rätt pris ger kassaklir åt både kund och konsult

Home/PriceGain in media/Rätt pris ger kassaklir åt både kund och konsult

Rätt pris ger kassaklir åt både kund och konsult

Sverige|Dagens Industri|Nr 198 2007

Att hitta rätt pris åt sina kunder är affärsidén bakom konsultföretaget PriceGain. Vi tar reda på vad kunderna är beredda att betala säger Per Högberg på PriceGain. Vanligtvis sätts priser genom att ta tillverkningskostnaden och lägga på en marginal. Genom att prissätta på detta sätt missar företag vad kunder faktiskt kan tänka sig att betala för deras produkter. Detta resonemang vill Per Högberg och hans medarbetare på PriceGain ändra på då det inte speglar kundens betalningsvilja.

Att arbeta med prissättning kräver ett helhetsperspektiv. Analysen bör starta med krav och behov hos den som är sist i kedjan. Oavsett om det gäller konsument eller företag. Enligt Per Högberg kan dessa krav likväl handla om paketering, namn, färgsättning som tillgången på produkten. Kundernas preferenser ska föras till tillverkaren i kedjan. Konsekvensen kan bli att fokus läggs på att göra produkten attraktivare i kundens ögon istället för fokus på lägsta produktionskostnad. Därmed kan ett högre pris tas ut och lönsamheten ökar. Genom att hjälpa företag att göra detta har PriceGain bland annat hjälpt en stor mediekoncern att tjäna 100 miljoner kronor.

Industrier som enligt Per Höberg är bra på att hitta rätt priser är parfymföretag och lågprisflygbolag. För parfymer är tillverkningskostnaden relativt låg. Marknadsföring och paketering kostar desto mer och om produkter säljer stora volymer kan vinsten bli hög. Vad gäller flyg är transportkostnaden konstant. Det innebär att det är möjligt att ha en flexibel prissättning på flygstolarna. Det gäller att få in så mycket som möjligt, så en 1 krona i betalning kan vara 1 krona ytterligare i vinst.

Priser som är mer flexibla än idag samt rabatter och priser anpassade för olika marknader tror Per Högberg är vägar till att hitta rätt pris. Detta för att kunna sälja till rätt kund vid rätt tillfälle till rätt pris.

07-11-04|