Bli en prispolis

Home/PriceGain in media/Bli en prispolis

Bli en prispolis

Sverige|IT Branschen|Nr 9 2004

Genom rätt pris går det att tjäna pengar. Men hur ökar man lönsamheten på en marknad där prispressen är hög och marginalerna är låga? Anders Bley, Senior Partner på PriceGain, menar att den aktör som hittar nästa sätt att ta betalt också oftast blir prisledande och tjänar mest pengar. Som företag måste man bestämma sig för vem man ska vända sig till. Oftast är det inte lönsamt att vända sig till alla. Det gäller att förstå sin kund och vad de värderar samt hur de ser på olika priser. Vilka produkter är priskänsliga och vilka är det inte? Ett knep är att sänka priset på de mest priskänsliga produkterna och höja på de icke priskänsliga.

04-11-09|