Behöver företagshälsovården lite företagshälsovård?

Home/Blogginlägg/Behöver företagshälsovården lite företagshälsovård?

Behöver företagshälsovården lite företagshälsovård?

Är företagshälsovård en självklarhet för alla företag? Är det bara en hygienfaktor eller en viktig komponent för att skapa framgångsrika företag? Vilka företag vågar ens tänka tanken att inte erbjuda sina medarbetare någon form av hälsovård, utöver den allmänna? Vilket värde skapar företagshälsovården och hur tar de betalt för sina mervärden?

 

Idén med att erbjuda företagshälsovård är ju att hjälpa medarbetare och därigenom de företag där de arbetar att lyckas. I någon mån förstår nog de flesta att en friskare personal innebär ett bättre resultat, både de mjuka värdena och de faktiska siffrorna blir bättre. Frågan är om det är så som erbjudandet presenteras för kunderna? Om värdet nu verkligen är ett friskare företag, kan man då betala för hur friskt det är?

 

När man studerar den prissättning som företagshälsovården praktiserar så undrar man om de verkligen erbjuder friskare verksamheter? En naprapat som fixar en nacke så att man kan gå tillbaka till arbetet, en psykolog som hjälper personer som gått in i väggen att successivt bli arbetsföra igen och en specialistläkare, alla dessa prissätts efter vad de kostar. Frågan är om kostnaderna för dessa resurser har en direkt koppling till värdet av de tjänster som de levererar?

 

När GE genom sin service säkerställer att flygbolagens plan är arbetsföra så får de endast betalt för den tid som flygplanen kan flyga. Så fort ett plan kommer in på service så stannar taxametern för att åter slås på när planet återvänder till arbetsplatsen. Idén gynnar alla. GE vill bara ha de bästa serviceteknikerna, de som både har stor erfarenhet och kunskap och de som kan genomföra servicen på snabbaste tid men med målet att planet skall kunna flyga felfritt så länge som möjligt. Det gynnar GE som genom en högre kvalitet får mer betalt, det gynnar flygbolagen som kan sälja fler avgångar och det gynnar flygsäkerheten, passagerarna kan känna sig trygga att de bästa teknikerna har använt de bästa reservdelarna när de utfört servicen.

 

Tänk om företagshälsovården skulle våga att ta betalt på det sättet? En arbetsplats som betalar i relation till hur mycket sjukhälsotalen förbättras? Om dessa tal dessutom överträffar genomsnittet i branschen så tar man ut en extra bonus? Låt oss säga att ett företag i snitt har 10 % sjukfrånvaro. Vad kostar det? Hur mycket skulle företaget spara om detta tal istället var 5 %? Vilka kostnadsbesparingar kan det åstadkomma och hur mycket mer kan de sälja, dvs. vilka intäktsförbättringar innebär det? Är det inte detta som företagshälsovården borde ta betalt för om man menar allvar med att man erbjuder ett friskare företag?

 

Idag prissätter de flesta inom företagshälsovården genom att lägga en marginal ovanpå kostnaderna. En del erbjuder dessutom rabatter, t.o.m. fast kunden inte frågat efter det!? Vad krävas för att företagshälsovården skulle våga ta steget till en värdebaserad prissättning som den som GE använder? Vem skulle förlora på det?

 

Behöver företagshälsovården möjligen lite företagshälsovård själva?

 

 

Av Per Högberg