Ny teknik skapar nya möjligheter till innovativ prissättning

Home/Blogginlägg/Ny teknik skapar nya möjligheter till innovativ prissättning

Ny teknik skapar nya möjligheter till innovativ prissättning

”Allt som kan bli digitalt kommer att bli digitalt”, sa Nicholas Negroponte i sin bok Being Digital, som gavs ut redan 1995.

Nu, 20 år senare, står vi där, eller rättare sagt, vi befinner oss mitt i en digital revolution. Den teknologiska utvecklingen går i rekordfart, nya spännande innovationer lanseras på löpande band och hela branscher förändras.

Traditionella affärsmodeller utmanas och för nya, såväl som för traditionella aktörer, handlar det om att kunna ta betalt utifrån de nya förutsättningarna. Lika viktigt som det är att vara innovativ för att vinna framgång på dagens marknad, är det att vara nytänkande i sin prissättning.

Förändrad affärsmodell ger nya intäktsmöjligheter genom ny prissättning

Ett aktuellt exempel på innovativ prissättning är Amazons nya modell för e-böcker. Bokbranschen är en av de branscher som påverkats mest av digitaliseringen. Även om många fortfarande föredrar en pocketbok i hängmattan såhär i semestertider, väljer allt fler att läsa e-böcker.

Istället för att ta betalt per bok började Amazon, under juni månad, att ta betalt för antalet sidor som kunderna de facto läser. Ny teknik och komplexa algoritmer gör det hela möjligt. Med den nya prissättningen vill Amazon ge incitament till författarna att höja kvaliteten i sina verk. Prisstrategin innebär samtidigt att deras läsare endast betalar för upplevt värde.

Innovativt och samtidigt ett utmärkt sätt att positionera sig på marknaden.

Hur går man tillväga för att vara innovativ i sin prissättning?

När jag håller föredrag och workshops brukar jag ofta referera till den här modellen av Steven Forth som enkelt beskriver beståndsdelarna i ett pris.

Pricing model

Priset är en kombination av dina:

  • Värdeparametrar (vad i konsumtionen upplever kunden ger värde)
  • Prisparametrar (hur du tar betalt för det värdet)
  • Prisstrukturer (hur ditt erbjudande är uppbyggt och hur prismodellen ser ut för olika delar av det)
  • Prisnivåer (för att citera S. Forth: ”yes, you do need to set numbers at some point”)
  • Rabattstrukturer, -tekniker och – policyer (bonusprogram, rabattsatser etc.)

Grunden i all prissättning, och en förutsättning för att kunna vara innovativ, är att ha förståelse för vad som ger kunderna värde i det som man levererar. Utifrån det kan man sedan forma en modell som gör att man fångar det värdet, tar rätt betalt och differentierar sig från konkurrensen. Inte helt enkelt, men med en kreativ ådra, god teknik och bra underlag förbättras utsikterna avsevärt.

Amazon är ett utmärkt exempel på kundvärdebaserad prissättning. Ett annat exempel är komediklubben Teatreneu i Barcelona som sedan i höstas tar betalt utifrån hur mycket deras åskådare skrattar (upplevt värde) – något som ökat både intäkter och lönsamhet genom en genomsnittlig prisökning på 6 euro per biljett.

Ta tillvara på sommaren men lägg inte prismodellen åt sidan!

När vi är lediga och hjärnan öppnar sig för nya intryck är vi som mest kreativa. Ta därför gärna en stund mellan böckerna i hängmattan och tänk igenom ditt erbjudande. Vad är det som skapar värde i din affär, för vem samt hur och när? Tar du tillvara på det på rätt sätt? Finns det delar i det där du genom en förändrad prissättning kan skapa nya intäktsströmmar?

Prismodellen är inget som kan läggas åt sidan – den är en av ditt företags viktigaste grundpelare och den ger dig en unik möjlighet att positionera din affär och fånga det värde som ni levererar till era kunder. För att lyckas krävs dedikerat och kontinuerligt arbete och en ständig strävan att förnya, förändra och alltid ligga i framkant jämfört med konkurrenterna.

Vi diskuterar gärna vidare med er och leder inte sommarsemestern till nya innovativa prismodeller – kontakta oss så hjälper vi er i rätt riktning!

Av Matilda Hammermo Olson