Är rätt prissättning av nya bostäder en lösning på bostadskrisen?

Home/Blogginlägg/Är rätt prissättning av nya bostäder en lösning på bostadskrisen?

Är rätt prissättning av nya bostäder en lösning på bostadskrisen?

Prisutvecklingen för bostäder har planat ut de senaste månaderna. I riket som helhet, liksom i Stockholm och Malmö, har priserna legat stilla de senaste tre månaderna. Priserna i Göteborg har t.o.m. sjunkit med 2 %. (Mäklarstatistik 12 februari 2016). Betyder det här att taket är nått eller har faktorer som amorteringskrav och volatila börsrörelser bromsat bostadsprisernas utveckling?

Samtidigt finns det flera faktorer som pekar på en allt större efterfrågan av bostäder. SVT Nyheter rapporterar om bostadsbrist i 250 av landets 299 kommuner och Boverket bedömer att byggbehovet i Sverige fram till 2025 uppskattningsvis är 595 000 bostäder. Mot bakgrund av den rådande höga befolkningsökningen, är behovet 71000 bostäder per år fram till år 2020. Det innebär en enorm utmaning för hela byggbranschen. Hur ska alla bostäder kunna uppföras, och till vilka prisnivåer kommer de att efterfrågas? Hur kommer det här att påverka prisutvecklingen som helhet, och vilka krav kommer ställas på prissättningen av nya bostäder?

För bostadsbolag är det här i allra högsta grad en aktuell fråga. Vilka priser ska sättas vid säljstart av en fastighet där inflyttning sker först om två år?

Ta reda på hur genom att ladda ned vår infographic

Ta reda på vad kunden är beredd att betala innan priset sätts

Varje bostadsprojekt är unikt utifrån vilka som vill bo i området, vilka andra projekt som uppförs i närheten och vilka priser som gäller på successionsmarknaden. Priserna på en lägenhet påverkas av en rad olika faktorer såsom t.ex. läge, närhet till skola/dagis, utsikt, kommunikationer, planlösning, vitvarukvalitet etc. Dessutom spelar husets sammansättning (antalet ettor, tvåor, treor etc.) roll för vilka priser som är mest optimala för varje unik lägenhet.

Brist på kunskap om vad kunderna är beredda att betala för varje enskild lägenhet i ett särskilt område skapar en risk för att man inte tar rätt betalt och att lönsamheten på sätt inte maximeras. I tillägg finns risk för kannibalism, dvs. att prisskillnaden mellan exempelvis en tvåa och en trea inte är den optimala utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Dessutom riskerar vi att uppföra bostäder som gemene man inte har råd med eller vill bo i.

De flesta bostadsbolag har idag etablerade processer för hur priser sätts på ett strukturerat sätt. Problemet är att priser sätts utan egentlig vetskap om köparnas faktiska betalningsvilja. Historik och prognoser ger en viss bild, men är längre ifrån sanningen än en kvantitativ mätning av kundernas faktiska betalningsvilja vid varje unikt bostadsprojekt.

Om kundernas betalningsvilja mäts, skulle bostadsbolagen kunna säkerställa maximal vinst i samband med varje nytt bostadsprojekt, oavsett var det byggs och för vem det byggs. Samtidigt kan bostäder i olika prisklasser uppföras som möter marknadens behov. Betalningsvilja och kundbehov mäts utifrån och in, dvs. utgående från de preferenser som köpare med intresse av just dessa objekt har. Genom att kunna beräkna sina intäkter, kan man också säkerställa att kostnaderna hålls på en sådan nivå att en viss marginal kan nås.

Hur tar man reda på den faktiska betalningsviljan?

Svaret på det är prisoptimering. Genom att göra en kvantitativ studie av hur kunderna väljer i olika valsituationer, kan priserna optimeras för varje enskild lägenhet. Med optimerade priser kan lönsamheten för bostadsbolaget öka i förhållande till om endast historik och prognoser beaktats vid prissättningen.

Öka omsättningen med upp till 20 % vid nästa bostadsprojekt genom att optimera priserna

Priser är unika för varje projekt. Vissa faktorer är viktiga oavsett i vilket område som fastigheten uppförs. Andra faktorer är unika, eller har olika betydelse relativt varandra beroende på område och målgrupp.

Genom att optimera priserna utifrån kundernas faktiska betalningsvilja kan man säkerställa maximal lönsamhet. Vår erfarenhet säger att Property Price Optimization kan ge mellan 5-20% ökning av omsättningen vid en enskild försäljning för bostadsbolag.

Ladda ned vår infographic som beskriver hur du går tillväga

Kontakta oss, vi hjälper dig ta tillvara på potentialen vid nästa bostadsförsäljning.

Av Matilda Hammermo Olson