Gör din sociala medieplan en del av din prisstrategi!

Home/Blogginlägg/Gör din sociala medieplan en del av din prisstrategi!

Gör din sociala medieplan en del av din prisstrategi!

Använd sociala medier för att differentiera dina priser. En integrerad prisstrategi, där den sociala mediestrategin ingår som en viktig beståndsdel, ökar möjligheterna till att nå fler kunder och därmed stärka resultatet och marknadsandelarna.

Tidigare i veckan meddelade Breakit att Instagram kommer att rulla ut sin annonslösning i Sverige från och med den 1 oktober. Om lösningen ser ut som i USA kommer användarna att få upp sponsrade inlägg i sina flöden. Det som gör det hela särskilt intressant är att användarna också kommer att kunna agera på reklambudskapen. Andra sociala medier som Facebook, Twitter och Pinterest har redan liknande lösningar med köpknappar som låter kunderna nappa direkt på de erbjudanden som annonseras. Sedan i maj är det känt att även Google kommer att lägga till en köpknapp vid sökresultaten.

Instagram_ads

Foto: Instagram (Breakit)

Din sociala mediestrategi har därmed blivit en viktig pusselbit i din prisstrategi. Utan en integrerad prisstrategi, som utgår från kundernas betalningsvilja, riskerar du att urholka lönsamheten när produkter och tjänster säljs med förlust, eller i bästa fall med begränsad vinst. Vad blir effekterna om helhetssynen saknas och marknadsavdelningen kränger produkter med negativa täckningsbidrag via sociala medier, samtidigt som de fysiska butikerna kämpar mot nedåtgående försäljningsvolymer?

Den allra viktigaste åtgärden för att undvika detta scenario är att utarbeta en tydlig prisstrategi som baseras på kundernas betalningsvilja och som utgår från välgrundade data. Att ha en tydlig och klar plan för hur strategin ska se ut för olika försäljningskanaler, med målsättningar utifrån såväl lönsamhet som volymtillväxt, är en grundförutsättning för att lyckas. När sociala mediers betydelse för försäljningen ökar, blir det också allt viktigare att arbeta aktivt med dem i syfte att möta olika kunders betalningsviljor för att på så sätt förbättra lönsamheten. Sociala medier är idag ett betydelsefullt verktyg för prisdifferentiering och bör därför ingå som en del i din prisstrategi.

Utgå från följande frågeställningar i ditt prisstrategiarbete och grunda dina svar på analyser av marknaden och dina kunder, liksom faktiska transaktionsdata:

  • Vilka är våra försäljningskanaler och hur ser lönsamheten ut för respektive kanal?
  • Hur ska kanalerna användas för att öka vår lönsamhet och/eller bygga marknadsandelar?
  • Hur kan vi differentiera våra priser gentemot olika typer av köpare?
  • Hur/när ska vi arbeta med rabatter och vilka effekter ger det?

Möjligheterna till en mer sofistikerad prissättning ökar och de aktörer som tar tillvara på dem har goda förutsättningar att lyckas. Vi fortsätter gärna diskussionen med dig, så kontakta oss och läs gärna vidare på vår hemsida om hur andra kunder har förbättrat sin lönsamhet genom värde- och kundbaserad prissättning.

 

Av Matilda Hammermo Olson

Läs mer:

Intelligent riktad prissättning är framtiden