EU synar prissättningen på Internet

Home/Blogginlägg/EU synar prissättningen på Internet

EU synar prissättningen på Internet

Klarar er prissättning EU:s krav?

Nu kan det snart bli dyrt att försöka förhindra att någon i ett EU-land köper en vara på internet från ett annat EU-land där priserna är mycket lägre. Klarar din prisstrategi av en sådan förändring? Eller tillhör ert företag de som delegerat prisansvaret till varje land och nu försöker hindra försäljning över landsgränserna? Då är det hög tid att ni ser över er prisstrategi!

Vad är problemet?

Många företag har är en delegerad prissättning där varje land kan sätta sina egna priser. I takt med att priserna har blivit mer synliga på internet har detta skapat problem. Kunderna kan inte förstå varför en vara i Sverige kan kosta 50 % mer än den gör i Spanien? För att rätta till detta har en del företag etablerat så kallade priskorridorer som innebär prisskillnaderna mellan länderna måste hållas inom rimliga gränser, detta för att undvika parallellimporter och klagomål från kunderna. Skillnaderna i prisnivåer mellan länderna har dock ofta varit så stora att man inte vågat eller kunnat anpassa priserna fullt ut, dvs. de stora prisskillnaderna har fortsatt varit relativt stora. Dessutom har många företag inte ens börjat med priskorridorer, deras priser kan därför skilja sig väldigt mycket mellan olika länder. För att undvika kaos har därför många företag försökt försvåra så att varor i länder med låga priser inte strömmar över till länder där priserna är mycket högre. Nu kan det snart vara slut på det!

Vilka har problemet?

De företag som redan tillåter att kunderna kan beställa på en webbsida i ett annat EU-land kan sitta lugnt i båten. Övriga, vilket är en majoritet av alla internationella företag, kan få betydande utmaningar. Kaffemaskiner, gräsklippare, böcker, parfym, kläder, reservdelar av många olika slag och hemelektronik, listan kan göras lång av företag som sitter med en betydande utmaning om EUs regelverk förändras. Problemet är dock inte bara en prisfråga utan det handlar även om ansvar och befogenheter. Om företagen tvingas harmonisera priserna mellan länderna så innebär det kanske också att länderna inte längre kan hållas fullt ut ansvariga för affärsresultatet? Att mäta en landschef på resultatet när priset sätts centralt innebär ju betydande påverkan på hela ledningsmodellen. Vem är ytterst ansvarig för affärsresultatet i Spanien om man tvingas införa en centraliserad prissättning?

Vad planerar EU att göra?

EU kommer att påbörja en undersökning där man vill ta reda på om företag försöker hindra återförsäljare i ett EU-land att sälja till konsumenter i ett annat EU-land. Undersökningen kan leda till nya lagar och senare, när man hittar företag som bryter mot reglerna, till betydande böter. EU konstaterar att man i många fall hänvisas in på webbsidan i det EU-land där man bor i när man försöker gå in och köpa samma vara på en webbsida i ett annat EU-land. För mer information om vad EU kommer att göra, läs Mannheimer Swartling Client Alert: EU to get tough on e-commerce barriers, April 2015.

Vilka frågor måste vi besvara?

Frågan man måste ställa sig nu är om det blir ett problem för företaget om EU inför nya regler? Vilka är dessa problem och hur påverkar de företagets prisstrategi? Vilka anpassningar av företagets prissättning måste göras, hur påverkas prisprocesserna och styrmodellen? Det finns ett stort antal frågor att ta tag i, exempelvis hur prisstrategin skall se ut med multipla kanaler i flera länder som slåss om samma kunder? Hur skall kontrakten med återförsäljarna se ut för att följa det nya regelverket? Vilka prisskillnader tillåter konsumenterna, dvs. vid vilken prisskillnad anser konsumenterna att det är bättre att köpa varan från ett annat EU-land? Hur skall vi anpassa ansvar och befogenheter till det nya regelverket? Känner ni att ni inte har svar på dessa frågor så är det hög tid att ta tag i dem! Kontakta oss på PriceGain så skall vi hjälpa till.

Läs även: Mannheimer Swartling Client Alert: EU to get tough on e-commerce barriers, April 2015

Av Per Högberg