Taktiska åtgärder värda 40 miljoner kronor

Home/Blogginlägg/Taktiska åtgärder värda 40 miljoner kronor

Taktiska åtgärder värda 40 miljoner kronor

Hos många bolag ser vi att det läcker ut pengar. Det bjuds på frakt hit och extratjänster dit. Det kan vara till synes enkla tjänster och små utgifter, vilket i företaget kallas för kundvård, men i en hård konkurrenssituation kan lönsamheten urholkas kraftigt.

Det är detta vi kallar för intäktsläckage. Fundera på om ditt företag läcker pengar på något sätt. Tillåts kunderna att lägga så små order att de blir olönsamma när man räknat med alla kostnader? Får alla kunder rabatt utan motprestation? Skickas alla varor med expressfart trots att många kunder inte har behov av det?

Pengar kan läcka ut inom alla områden: avtal, produkt, paketering, orderläggning, utbildning, service, distribution etc. En taktisk åtgärd kan därför också beröra många områden, men har alltid samma mål. Målet är att öka lönsamheten omedelbart när åtgärden har implementerats. Oftast redan tre månader efter projektstart.

Vi brukar säga att en taktisk åtgärd ska:

  • Ge betydande resultatförbättring.
  • Vara relativt enkel att införa.
  • Vara mätbar.

I våra kunduppdrag brukar vi dela in lösningarna i taktiska respektive strategiska åtgärder, där de taktiska kan implementeras inom ramen för de långsiktigt strategiska förbättringarna. Ett bra exempel på detta är det prisprojekt vi genomfört hos Cramo där vi tillsammans med ledningen utvecklat en helt ny prisstrategi som syftar till att ge kunderna större valfrihet samtidigt som marginalerna stärks och intäktsläckage täpps till.

Cramo har infört fullständigt dynamisk prissättning med hjälp av en prismotor, vilket de var först på den europeiska marknaden att introducera. Det innebär att kunderna kan själva välja olika servicenivåer och transportalternativ för att på sätt påverka prisbilden. Priset är också beroende av lokala förutsättningar, utifrån tillgång och efterfrågan, på den plats kunden befinner sig.

Titta på nedanstående korta video och hör Erik Bengtsson, vd för Cramo, själv berätta om prisarbetet. Prisprojektet har lett till att Cramo förbättrat rörelseresultatet med 40 miljoner kronor årligen bara på de taktiska åtgärderna.

Av Sara Nordlund

 

Mer information

Falu Rödfärg går från rött till svart med ny prissättning

Hör Falu Rödfärgs vd Johan Molin berätta om hur företaget lyckats vända röda siffror till svarta genom en ny pris- och försäljningsstrategi >>

Volati vässar resultatet genom att låta kunden sätta priset

Läs om hur vår kund Volati har infört strategisk och kundvärdebaserad prissättning i sina portföljbolag för att vinna fler kunder, skapa högre värden och öka lönsamheten. Målet har varit att förbättra vinstmarginalen med minst två procent i bolagen.

Volati vässade sin kundportfölj med kundvärdesbaserad prissättning

Vilken prisstrategi passar ditt företag?

Ta reda på vilken lösning och prisstrategi som bäst passar ditt företag genom att ladda ned vårt whitepaper om olika prisstrategier.