Tydligare fokus på pris kan minska risken i nästa förvärv

Home/Blogginlägg, PE-inlägg/Tydligare fokus på pris kan minska risken i nästa förvärv

Tydligare fokus på pris kan minska risken i nästa förvärv

Thomas von Koch, vd EQT, målar i en intervju med Bloomberg upp en bild av en riskfylld marknad för Private Equity-bolag. Tillflödet av kapital till ingen eller låg kostnad har drivit upp priserna och tillgångsbubblor finns överallt, både i Europa och i resten av världen.

Med dagens höga priser blir det allt viktigare att köpa bra bolag, bolag som har verklig potential för värdeutveckling genom tillväxt och operationella förbättringar. Den due diligence som görs inför ett förvärv innehåller en utvärdering av bland annat försäljning, marknad och konkurrens men fokuserar enligt min mening sällan tillräckligt mycket på prissättningen.

Hur man tar betalt är ett eftersatt område i många företag. Priser och lönsamhet tenderar att vara ett resultat av historia och förhandlingsförmåga snarare än strategi och levererat kundvärde. Detta trots att effekten av en bättre prissättning vida överstiger den som kommer av kostnadsreduktion eller volymökning. I ett företag som har 9 % rörelseresultat, innebär 1 % genomsnittlig prisökning 11 % ökning av rörelseresultatet. Hävstången verkar också i motsatt riktning, dvs 11 % minskning om företaget på grund av upplevd prispress ökar rabatterna med i genomsnitt 1 %.

För att minska risken i förvärvet, är det alltså en god idé för ett Private Equity-bolag att fördjupa sin förståelse av hur företagets prissättning kan utvecklas och vilken potential som finns genom en särskild genomlysning eller pricing due diligence.

Av Lotte Kylberg

 

Mer information

Ladda ned vårt whitepaper: Prissättning ger hävstång i portföljen >>

Läs artiklarna:

15-03-24|Tags: |