Prissättning ger hävstång i portföljen

Home/Whitepaper/Prissättning ger hävstång i portföljen

Prissättning ger hävstång i portföljen

Europeiska Private Equity-bolag verkar i en värld där ekonomin inte längre följer traditionella principer. Hög arbetslöshet råder samtidigt som inflationen är mycket liten eller obefintlig. Kapital har blivit gratis och belåningsgraden är nästan på 2007 års nivå. Affärspressen rapporterar om branschens oro kring tillgångsbubblor samt att det finns en oro och osäkerhet kring hur de ska lösas. Trots den ökade risken är konkurrensen om affärer hård mellan Private Equity-bolag och priserna är höga. Som en konsekvens är det idag viktigare än någonsin att säkerställa att de företag man köper är bra och har en verklig potential genom operationell utveckling.

Ladda ned detta whitepaper som visar hur prissättning kan vara ett kraftfullt verktyg för att effektivt utveckla och öka värdet i portföljbolag:

 

PriceGain lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer, företag eller organisationer. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och så kallade cookies på sajten här >>

 

Mer information

Läs mer om hur du kan förbättra lönsamheten i dina portföljbolag på bästa sätt i detta whitepaper >>

Klicka här för att ta reda på hur lösningen för ett framgångsrikt prisutvecklingsprojekt kan se ut >>

Du kan också ringa 08 792 06 65 eller mejla oss och boka in ett möte där vi kan diskutera olika lösningar för lönsamhets- och värdeutveckling i din verksamhet.

Pricing Due Diligence

Pricing Due Diligence är en tjänst som hjälper Private Equity-bolag och andra köpare att minska risken förknippad med ett företagsförvärv, genom att snabbt ge besked om vilken ekonomisk potential som finns i företagets prissättning på kort och lång sikt. Kan företaget förbättra lönsamheten genom utvecklad prissättning? Var finns intäktsläckagen i prisprocessen och hur stor är förbättringspotentialen vid en förändring av prismodellen? Det här är några av de frågor som du får svar på i en Pricing Due Diligence.

Läs mer om Pricing Due Diligence >>

Price Management Program

PriceGain Price Management Program är ett utbildnings- och coachningsprogram för investerings- och riskkapitalbolag samt ledningen i deras portföljbolag.

Programmet sträcker sig över en 10-månaders period och består av fyra utbildningsblock på 1-2 dagar per block. Mellan dessa block ska deltagarna realisera teorierna och utveckla prissättningen i sina respektive bolag. Programmet vänder sig i första hand till VD, CFO och säljchefer. Målsättningen är att deltagarna successivt inför nya prisstrategier och att de under utbildningsprogrammet mäter och följer upp resultaten av införandet. Tillsammans med riskkapitalbolaget sätter PriceGain upp ett lönsamhetsmål för programmet, i form av genomsnittlig förbättring i % av täckningsgraden.

Blogginlägg och nyheter

Kundcase

15-03-24|