Volati vässar portföljen med kundvärdebaserad prissättning

Home/Kundcase, PE-kundcase/Volati vässar portföljen med kundvärdebaserad prissättning

Volati vässar portföljen med kundvärdebaserad prissättning

Investeringsbolaget Volati har med PriceGains hjälp infört strategisk och kundvärdebaserad prissättning i sina portföljbolag för att vinna fler kunder, leverera ännu bättre värde och öka lönsamheten. Målet har varit att förbättra vinstmarginalen med minst två procent i bolagen.

Bolagen som ingår i Volati är olika, både till storlek och till innehåll. I koncernen finns så skilda saker som traktorer, etiketter, avfuktare, spannmålsanläggningar, barnkläder, maskiner och bilprovningsanläggningar. Volati agerar på ett femtontal marknader som alla har sin egen affärskultur – och sin egen syn på begreppet pris.

Volatis utgångspunkt har varit att aktiv prissättning är den åtgärd som har störst effekt på lönsamheten, mer än till exempel kostnadsbesparande åtgärder. Men i stället för att generellt höja alla priser, erbjuder bolagen en nyanserad prissättningsmodell där kunden själv kan välja vad han eller hon vill ha i erbjudandet – och vad man är villig att betala för.

Läs mer om Volatis framgångsrika och lönsamma prisutvecklingsprojekt i företagets årsredovisning >>

15-03-19|