Sparka personalen och öka lönsamheten!

Home/Blogginlägg/Sparka personalen och öka lönsamheten!

Sparka personalen och öka lönsamheten!

När det går sämre så sparkar vi personalen

Gång efter annan hör vi hur företag, som vi vet har en prissättning som läcker stora pengar, bestämmer sig för att dra ner på antalet anställda. Visst kan man hamna i en situation att man tvingas dra i nödbromsen, inte minst om man plötsligt hamnar i en lågkonjunktur eller om marknaden av annat skäl plötsligt ratar företagets erbjudanden. Frågan är dock om man kunde undvika några av dessa nedskärningar genom att istället ifrågasätta sin prissättning?

 

Företaget som valde sparken före priserna

Vi var nyligen i kontakt med ett telekomföretag. För att inte röja deras namn, låt oss säga att de omsätter 1 miljard kronor. Genom diskussioner med en av deras chefer kom vi gemensamt fram till att hävstången i att utveckla prissättningen måste vara betydande. Flera av de klassiska problemställningar som många företag har med sin prissättning har också det här företaget. Vi kom överens om att frågan måste tas vidare till högsta ledningen.

Dagen innan mötet fick vi veta att det var inställt!? Ledningen hade plötsligt bestämt sig för att sparka ett antal personer ur företaget. Åtgärden beräknas spara cirka 10 miljoner kronor per år. Företagets lönekostnader minskar i och med detta med hela 20 % men totalt sett minskar företagets kostnader bara med 2 %. Är en kostnadsreducering en bra metod för att öka lönsamheten? Kanske, men i detta fall kan man verkligen undra?

 

Ökar lönsamheten när man sparkar personalen?

Konsekvenserna av att spara 10 miljoner i personalkostnader innebär ju inte bara en lägre totalkostnad. De som jobbar kvar måste nu utföra de insatser som de sparkade personerna tidigare har utfört. Det kan både resultera i nya kostnader i form av övertid eller att man inte kan utföra dessa arbetsmoment på ett lika snabbt och effektivt sätt men det kan även leda till en lägre kvalitet och kundnytta. Om kundnyttan minskar så minskar ju också värdet vilket leder till att betalningsviljan sjunker och vi måste sänka priserna och sparka ännu fler personer.

 

Varför valde man inte att utveckla sin prissättning istället?

Om vi istället hade gått igenom och undersökt hur prissättningen kan vidareutvecklas, kapat bort intäktsläckage, differentierat priserna på ett mer kundorienterat sätt och kanske även optimerat prispunkterna så hade det krävts så lite som 1 % genomsnittlig prishöjning för att åstadkomma samma sak. Skillnaden hade då varit att de som fick sparken hade fått jobba kvar. Ett prisprojekt i den här typen av företag brukar snarare ge 2-4 procentenheters förbättring av omsättningen vilket alltså skulle ge dem upp till 4 gånger högre effekt än att sparka ett större antal anställda. Effekten skulle dessutom komma omedelbart, vilket kostnadsreduceringar sällan gör.

När ska ditt företag utmana gamla vanor om hur man ökar lönsamheten? Prissättning är den mest outnyttjade och samtidigt mest lönsamma åtgärden som finns. Undvik att sparka folk och ta istället betalt för dina mervärden!

 

Av Per Högberg

15-02-25|Tags: |