Har du en olönsam penna?

Home/Blogginlägg/Har du en olönsam penna?

Har du en olönsam penna?

Går du omkring med en gammal penna som eroderar din lönsamhet? Då ska du skaffa vår nya! Världens mest lönsamma penna!

Tänk på alla de gånger som du suttit med en penna och skissat på nya priser i förhoppning om att konkurrenskraften och lönsamheten skall öka. Tänk på alla miljoner kronor som runnit dig ur händerna på grund av att de priser som du skrivit ner inte gav den lönsamhet som du önskade. Priserna vi satt har ibland kanske varit lite för höga så att vi sålt för lite eller så har vi dragit ner priserna, eller höjt rabatterna, för mycket så att lönsamheten blivit för låg?

Vi har i vår iver att sälja mera kanske också glömt bort att använda pennan till att sätta priser på många av våra mervärden? Kunderna har helt enkelt kunnat ta med sig dessa hem utan att betala för dem. Eftersom priset har varit noll så kan vi inte ens anklaga kunderna för snatteri!? De tar hem dessa fina mervärden gratis för att vi bjudit på dem. Vi säger att de ingår i priset på produkten eller den tjänst som vi i huvudsak erbjuder!? Hur bra fungerar en sådan penna? Är det månne bläcket som är slut? Genom att vi inte använt pennan på rätt sätt, eller inte alls, så har vi skapat ett intäktsbortfall i onödan eftersom kunderna faktiskt vill betala för mervärden. Annars är det väl inget mervärde?

Andra pennor som vi använt för att rita upp organisationsschemat med har gett en otydlighet när det gäller vem som ansvarar för prissättningen och hur ett pris blir till. Med pennan har vi lyckats rita en process som inte sällan är bruten i flera delar och där delarna inte alltid hänger ihop med varandra!? När det gäller uppföljning och ansvar för specifika priser tycks pennan dessutom ha använts av många personer och på helt olika sätt!? Här finns det en uppsjö av ansvarsfördelningar, policies och undantag!?

Med pennan har vi signerat oändligt många önskemål om att just den här kunden är väldigt speciell så vi bara måste ge dem ett specialpris. Vi har skapat många olika prislistor med våra pennor och vi vet inte riktigt hur alla dessa prislistor hänger ihop eller vad som händer i varje prislista när vi skriver in en ny valutakurs eller en ny kostnad? Pennan har farit runt ostrukturerat och vi har febrilt försökt få den att skriva ner mer lönsamma priser men det har alltför ofta inte blivit exakt så som vi vill. Vi har nog gjort vårt bästa men vi kan ändå konstatera att vi inte fått ut den lönsamhet och den tillväxt vi önskat. Det måste vara fel på pennorna!

Nu är det slut med dåliga pennor! Släng dina gamla pennor och skaffa vår nya penna som ger dig högre lönsamhet! Den vägrar att sätta olönsamma priser eftersom den endast tillåter att priserna sätts utifrån och in, dvs. utifrån kundernas behov och betalningsvilja. Det är inte lönt att försöka skriva ner ett pris med den här pennan som enbart bygger på våra interna kostnader. Den vägrar också att acceptera grova estimat eller priser som bygger på att ”jag faktiskt har jobbat i den här branschen i 20 år så skriv nu ner det jag säger”.  Den tänker inte att vi är i en speciell bransch utan den försöker istället  förstå vilken bransch kunden finns i och hur speciell eller inte den branschen och kunden är?

Den här pennan accepterar bara en prissättning som driver lönsamhet och som utgår från kunderna och den vågar ifrågasätta gamla sanningar om priser, som exempelvis att det är marknaden som sätter priset. Marknaden sätter bara priset om vi talar om en börssituation men i alla andra fall så är det du som håller i pennan som sätter dina priser. Släng dina gamla pennor och skaffa en kundvärdebaserad penna för lönsammare priser!

Boka en tid med oss på PriceGain och lyssna på hur man använder den lönsamma pennan så skall du få en utan kostnad!

 

Av Per Högberg