Utveckla din prissättning utan att höja priserna

Home/Blogginlägg/Utveckla din prissättning utan att höja priserna

Utveckla din prissättning utan att höja priserna

Det finns en utbredd uppfattning om att utveckling av prissättning för att nå högre lönsamhet är synonymt med prishöjning. Det är helt fel. Ett prisutvecklingsprojekt kan till lika gärna leda till oförändrade eller lägre priser. Målsättningen med utvecklad prisstrategi är att justera prissättningen utan att kunderna upplever det som dyrare. Snarare ska de känna att värdet ökat.

I många företag anser man att det är omöjligt att höja priserna, eller att det åtminstone finns en betydande risk att göra det. Men när företag har höjt priserna fungerar det oftast, i alla fall kortsiktigt, och kundreaktionerna har många gånger uteblivit. I andra fall har reaktionen blivit det omvända. Kunderna har protesterat och företaget har kanske tvingats backa på beslutet och sänkt priserna igen. En annan relativt vanlig situation är att priserna höjs, men kunden märker knappt av det eftersom säljarna kompenserar för prishöjningen genom att erbjuda högre rabatter. I samtliga fall där ett företag endast arbetar med prishöjningar blir de långsiktiga effekterna inte särskilt tillfredsställande. Lönsamheten kanske ökar på sikt, men konkurrens och ändrade kundbeteenden äter snart upp lönsamhetsförbättringen.

För långsiktiga lönsamhetsförbättringar krävs noggranna studier av vad kunderna är villiga att betala för och hur mycket, så att rätt paketering och prissättning av produkter, tjänster och mervärden kan göras. I och med detta får företaget helt andra verktyg att använda för att öka den genomsnittliga intäkten och den marginal som kunden bidrar med. I vissa fall går priserna ned, i andra fall går de upp eller förändras inte alls. Avgörande är kundens betalningsvilja för erbjudandets olika delar. Det kan till exempel innebära att priset kan höjas för vissa delar, medan andra delar blir billigare. Genom att plocka isär och paketera om erbjudandet och ställa fram fler valalternativ för kunden kan prispunkten sänkas för baserbjudandet. Samtidigt kan kunden välja till och betala för mervärden som tidigare ingått i baserbjudandet utan extra kostnad.

Genom att utveckla prissättningen utifrån kundbehov och kundpreferenser kan lönsamheten på varje affär öka samtidigt som kundnyttan stärks.

Ta reda på hur genom att läsa våra whitepapers Hur ökar du lönsamheten på bästa sätt? och Hur får du bättre betalt för dina varor och tjänster? Texterna beskriver hur du kan förbättra lönsamheten och utveckla verksamheten med smartare och kundvärdebaserad prissättning.

Av Anders Bley

15-01-15|

Leave A Comment