Ett lägre pris vinner väl alltid?

Home/Blogginlägg/Ett lägre pris vinner väl alltid?

Ett lägre pris vinner väl alltid?

Många företag brottas med sina kostnader, dåliga marginaler, kanske en dyrstämpel eller att kunderna inte alltid är helt nöjda. Den åtgärd de flesta tar till är att kostnadseffektivisera och att sänka priserna. Det har gjorts förut och det känns som en trygg och säker metod.

Enda problemet är att ju oftare detta görs desto mer urholkar företaget sina mervärden, samtidigt som kundernas betalningsvilja sjunker och marginalerna försämras. Därmed hamnar företaget i en än mer utsatt position. Till slut kan kunderna lika gärna välja en annan leverantör i och med att många av mervärdena försvinner när kostnaderna skärs ned.

Hur ser det ut när kostnadsjakten gått för långt? Tänk om det fanns ett transportföretag som sa att du måste sitta hemma hela dagen för att de ska komma med dina varor mellan 9-17? Tänk om renhållningen bara hämtade dina hushållssopor och att du själv fick åka till tippen varje helg och stå i kö för att slänga allt övrigt avfall? Tänk om du fick sitta i telefonkö som nummer 47 för att komma i kontakt med din operatör när ditt bredband inte fungerar? Tänk om det vore så? Tänk att det faktiskt ÄR så!

Tänk om transportföretaget istället erbjöd en tjänst för 100 kronor som innebär att de levererar mellan 9-12 och en annan tjänst för 300 kronor som innebär leverans mellan 9-10? Tror du att det skulle finnas en enda kund som var villig att betala för dessa tjänster eller skulle alla sitta hemma mellan 9-17? Tänk dig att en transportfirma kanske har ett täckningsbidrag på 100 kronor per leveransadress och med de nya tjänsterna ökar täckningsbidraget med 100 % respektive 300 %. Tror du att det skulle förbättra transportföretagets lönsamhet?

Tänk dig att renhållningsföretaget erbjöd tjänster där de hämtar ditt sorterade avfall hemma hos dig? Tänk dig vilken besparing på miljön det skulle vara om en bil kom och hämtade övriga sorterade avfall för 100 kronor per vecka och hushåll istället för att vi alla ska träffas på tippen varje helg? Skulle någon vilja köpa den tjänsten för 100 kronor eller vill man hellre åka till tippen och stå i kö? Kan renhållningen möjligen öka lönsamheten på detta sätt och tror du att antalet arbetstillfällen skulle öka?

Tänk dig att du kunde ringa ett nummer till din operatör där du fick betala lite extra för att komma fram snabbt? Tänk dig att den tjänsten kostar 50 kronor per gång och att du sparar 30 minuter. Tror du att någon skulle betala för det? Operatören skulle få en intäkt för sin supporttjänst istället för att den är en ren kostnad som man vill minimera och genom den besparingen göra det ännu mera omöjligt att komma fram? Vad skulle kunderna tycka om denna operatör som tar betalt för att man får hjälp snabbt och hur kan det påverka dem som står i begrepp att välja operatör? Skulle några fler möjligen välja denna operatör för att de tröttnat på att vänta i luren?

Frågan är om det är så klokt att kontinuerligt skära sina kostnader och att sänka priserna? Varför inte istället erbjuda alternativ, där den som vill köpa billigt kan göra det men den som vill slippa vänta, åka till tippen eller stå i kö kan betala mera?

En prisdifferentiering av olika kundbehov är inte bara kundvänlig, den skapar bättre lönsamhet och säkerställer att vi inte bara har kvar utan även kan vidareutveckla företagets mervärden. Är det kanske roligare också än att skära kostnader?

Av Per Högberg