Rätt pris kan rädda företag i kris

Home/Blogginlägg/Rätt pris kan rädda företag i kris

Rätt pris kan rädda företag i kris

Att sätta priser som genererar god lönsamhet och som stöder och stärker företagets utveckling och varumärke är alltid viktigt, men i kriser och i problembranscher är det än viktigare. Tyvärr betraktas prissättningen sällan som ett verktyg att ta företaget ur krisen. Istället är det kostnadsbesparingar som ligger högst på dagordningen.

Prissättningen ses i kristider nästan uteslutande som ett konkurrensvapen och som ett sätt att minska varulagrets kapitalbindning eller att öka tjänstebeläggningen. Och då endast med hjälp av generella prissänkningar.

Om man istället vågar släppa panikåtgärderna och se på prissättningen som ett förbättringsverktyg kommer nya möjligheter att visa sig. Erbjudandet kan till exempel brytas isär och paketeras om där varje delkomponent prissätts utifrån kundens betalningsvilja istället för konkurrenternas desperation. På det här sättet öppnas en ny marknadsarena, där kunderna värderar erbjudandets olika delar på ett helt nytt sätt. Därmed kan företaget lämna priskriget, stärka lönsamheten och fokusera på kundnyttan igen.

PriceGain har erfarenhet av prisstrategiutveckling i ett antal krisbranscher. Till exempel har vi arbetat med företag i mediabranschen som just nu upplever extrem konkurrens och omvälvande förändringar i hur vi konsumerar media. De medieaktörer som lyckas bäst är de som vågar ifrågasätta de traditionella affärsmodellerna och som paketerar om sina erbjudanden.

Du kan läsa om två medieaktörer som vi har hjälpt att utveckla nya framgångsrika prisstrategier: Västerbottens-Kuriren och MittMedia.

Vill du veta mer om hur du kan använda strategisk och kundbaserad prissättning som ett verktyg att bända företaget ur en krissituation, läs våra whitepapers: Hur ökar du lönsamheten på bästa sätt? och Hur får du bättre betalt för dina varor och tjänster?

Av Göran Skugge

14-10-21|