Påläggsmetoden (cost-plus) är passé och missar kundnyttan

Home/Blogginlägg/Påläggsmetoden (cost-plus) är passé och missar kundnyttan

Påläggsmetoden (cost-plus) är passé och missar kundnyttan

Du lärde dig det i skolan. Det gjorde även dina föräldrar och dina mor- och farföräldrar. Kostnadsprissättning (cost-plus), eller påläggsmetoden som det också kallas. Trots att metoden har funnits lika länge som människan gjort affärer används den fortfarande av omkring 60 procent av alla företag när de sätter sina priser. Metoden kan verka rättvis, ärlig och ekonomiskt sund, men den lämnar inget svängrum för verksamhets- och affärsutveckling eller differentiering. Och framförallt tar den inte hänsyn till kundvärdet – den viktigaste parametern av alla i affärer.

Givetvis måste konkurrenternas prissättning också vägas in i prisformeln och när deras priser beräknats utifrån kostnaderna är det lätt att följa samma väg eftersom möjligheterna kan verka begränsade. Men faktum är att konkurrenternas prissättning bara är en av många parametrar i din prisekvation, annars blir det de som sätter dina priser där ingen hänsyn tas till dina kunders värderingar. Konkurrenternas prissättning bör snarare fungera som inspirationskälla för dig att differentiera och förbättra erbjudandet.

Kostnadsprissättning är i sig begränsande eftersom dina kostnader avgör prisnivån och möjligheterna att förändra priserna. Dessutom tycks påläggsmetoden ha en hämmande effekt på förändringskraft och kreativitet vad gäller förnyelse och förändring av erbjudandet. Det beror bland annat på svagt incitament till att förändra erbjudandet eftersom påläggsmetoden ger litet utrymme för marginalförbättringar.

Sätt moderna priser utifrån kundens värderingar

Det finns betydligt effektivare samt mer träffsäkra och lönsamma metoder att sätta priser på. Metoder som utgår från kundens betalningsvilja och värderingar och på så sätt säkerställer hög kundnytta i affären.

Ta reda på hur genom att läsa våra whitepapers Hur ökar du lönsamheten på bästa sätt? och Hur får du bättre betalt för dina varor och tjänster? Texterna beskriver hur du kan förbättra lönsamheten och utveckla verksamheten med smartare och kundbaserad prissättning.

Av Anders Bley

14-10-17|